FIKA är ett nytt integrationsprojekt som bland annat syftar till att få igång ABC-grupper för nyanlända föräldrar. ABC (Alla Barn i Centrum) är en föräldrastödsutbildning som ska främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och vårdnadshavare.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har tagit reda på mer.