Torsdag den 16 februari såg cirka 100 personer barnfilmen Prick och Fläck på biograf Röda Kvarn. Filmvisningen är bara ett av många arrangemang under namnet "Tillsammans" som riktar sig till nyanlända och ortens barnfamiljer, med barn 0-6 år.

Syftet med "Tillsammans" är att visa på aktiviteter där hela familjen umgås. Ett återkommande inslag är integrationsträffarna på Prästgården, som består av lek, sång och pyssel, fika. Varje träff avslutas med en gästföreläsning. Nästa integrationsträff äger rum torsdag den 23 februari klockan 09-12.
Familjecentralens öppna förskola är initiativtagare till projektet, som genomförs i samarbete med socionom, Nederkalix församlings öppna förskola, volontärer och nyanlända kvinnor.