Skip to content
Sök

Få bonus för att jobba inom omsorg i sommar

För att lättare klara sommarens personalförsörjning erbjuder Socialförvaltningen i Kalix kommun dig som jobbar inom vård och omsorg sommaren 2023 två olika möjligheter till extra förmån.

Socialförvaltningen erbjuder följande bonusar för vård- och omsorgsarbete under sommaren 2023:

 • Du som arbetar i vården denna sommar erbjuds ett tillägg på 200 kronor per extra timme du jobbar, utöver schemalagd arbetstid.
 • Du som vikarierar inom vård-och omsorg minst 8 veckor schemalagt under juni–augusti erbjuds 10 000 kronor i bonus. 

Erbjudande för extra timmar under sommaren 2023

För att främja personalförsörjningen under sommaren 2023 erbjuds alla medarbetare som jobbar extra utöver schemalagd arbetstid en särskild ersättning under semesterperioden 2023-06-19–2023-08-13.

Vård och omsorgspersonal inom följande områden omfattas av erbjudandet:

 • Stöd & Omsorg
 • Ordinärt Boende
 • Särskilt Boende.

Den extra ersättningen – på 200 kronor per timme – tillämpas efter överenskommelse mellan medarbetare och närmsta chef. Medarbetare ansvarar själva för att ansöka om ersättningen via självservice innevarande månad. Arbetsgivaren beslutar om denna förmån blir aktuell utifrån uppfyllelse av villkor nedan.

Villkor för bonus

För att vara berättigad till sommarbonusen måste du uppfylla ett antal villkor. Vilka ser du här.

 • Det ska alltid finnas en överenskommelse mellan arbetsgivare och berörd medarbetare.
 • Erbjudande om extra ersättning gäller mellan perioden 2023-06-19–2023-08-13.
 • För alla timmar utöver schemalagd ordinarie arbetstid utgår extra ersättning.
 • Vid jourpass enligt bilaga J beräknas hälften av jourpasset som arbetstid och hälften anses utgöra jour, dvs den tid som räknas som arbetstid och som det därmed utgår extra ersättning för.
 • Vid arbete enstaka dag under planerad sommarsemester utgår extra ersättning, medarbetare återkallar och återfår därmed den aktuella semesterdagen.
 • Medarbetare ansvarar själva för att ansöka om extra ersättning via självservice innevarande månad.
 • Arbetsgivaren beslutar om förmånen blir aktuell.
 • Ersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning.
 • Utbetalning sker löpande som övrig mertid/övertid.

10 000 kronor i bonus till dig som vikarierar sommaren 2023

Vill du ha ett roligt och givande arbete i sommar? Socialförvaltningen erbjuder dig ett jobb där du möter människor, utvecklas som person och berikar livet för andra! Bonus i sommar på 10 000 kronor till dig som arbetar 8 veckor på minst 75 procent under juni – augusti. 

Villkor för bonus

För att vara berättigad till sommarbonusen måste du uppfylla ett antal villkor. Vilka ser du här.

• För att vara bonusberättigad ska du som semestervikarie arbeta schemalagt minst 8 veckor under perioden 5/6 - 27/8 (vecka 23-34) samt ha en sysselsättningsgrad om minst 75 procent.
• Du ansöker själv om denna bonus efter att 8 veckors arbete är avslutat. Chef beslutar om vikarie är berättigad till bonus.
• Bonusen riktar sig till dig som är timanställd vikarie eller har en månadsanställning som omfattar högst sex månader.

Bonus utgår ej:
• Bonus utgår ej om du varit frånvarande vid mer än 2 stycken frånvarotillfällen med totalt 4 arbetsdagar under perioden 5/6 - 27/8 (vecka 23-34).

Du kan bli vår nästa hjälte!

Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och är nyfiken att prova på att arbeta inom vård och omsorg. Du behöver ha fyllt 18 år och behärska svenska i tal och skrift. Körkort är fördelaktigt.

Hos oss får du

 • introduktion tillsammans med härliga erfarna kollegor
 • varierande arbetstider, slipp nio till fem-tillvaron
 • chansen att göra skillnad, på riktigt!
 • värdefulla erfarenheter, oavsett vad du vill göra i framtiden + möjlighet till 10 000 kronor i bonus om du jobbar minst 8 veckor under sommaren
 • erbjudande om att fortsätta jobba under hösten

Utvecklas tillsammans med oss!

Mod – Empati – Kreativitet – Flexibilitet – Tålamod.

Områden som du kan jobba inom

Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter och vad det innebär att jobba som vikarie hos oss.

Verksamhetsområden