En boende på Kalix kommun särskilda boende för äldre, Rosengården har konstaterats smittad med covid-19. Den boende är vaccinerad med två doser vaccin. Det här visar på vikten av att alla fortsätter att följa de allmänna råden, även efter att man vaccinerat sig.

Vi behöver fortsätta att skydda varandra

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad – läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats