Klockan 12.00 tisdag den 7 augusti upphör det generella eldningsförbudet i Norrbotten. Beslutet är taget utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Brandrisken i skog och mark har minskat. Räddningstjänsterna uppmanar dock fortfarande till stor försiktighet vid eldning utomhus. På en del platser i länet är brandrisken fortsatt hög, och lokala eldningsförbud kan därför beslutas av kommunerna.