Foto: Andreas Johansson, Most Photos.
Foto: Andreas Johansson, Most Photos.

Från och med klockan 12.00 den 22 juli råder eldningsförbud i 10 av Norrbottens 14 kommuner, på grund av stor brandrisk i skog och mark. Var försiktig och gör vad du kan för att undvika att orsaka en brand.

Vad innebär förbudet?

Eldningsförbud innebär att det är totalt förbjudet att göra upp eld med öppen låga i skog och mark eller på villatomter.


Vid eldningsförbud är det:

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • tillåtet att grilla med kol eller briketter i särskilt för ändamålet iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Elda med ved i dessa är inte tillåtet. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
  • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.