Skip to content
Sök

Tar du ditt ansvar för att hindra smittspridningen?

Kalix kommun har fått klagomål om att det är trångt på Galleria Kalix, i butiker på parkeringar och andra ställen som inte omfattas av kommunens tillsynsansvar. Ansvaret ligger på var och en som vistas i dessa miljöer.

För att hindra den tilltagande smittspridningen av covid-19 i samhället är det avgörande att alla tar ett personligt ansvar, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rekommendationerna anges i "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera". I denna publikation finns allmänna råd både för den enskilde som vistas på platsen, och för den som är verksamhetsutövare. Föreskrifterna saknar tillsynsmyndighet, vilket betyder att alla måste ta ett större personligt, ansvar om vi ska kunna hindra spridningen av covid-19.

Allmänna råd för personligt ansvar

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla

1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,

2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där  människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,

3. om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,

4. undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,

5. hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektiv- trafiken och i andra allmänna färdmedel,

6. avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop, och

7. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.