Röstsökning via Cloudo

Så hanterar Kalix kommun coronavirusets utveckling (uppdateras kontinuerligt) Myös suomeksi ja meänkielellä

Med anledning av att coronaviruset (covid-19) sprider sig har Kalix kommun en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Uppdateringar

Uppmaning från medarbetare vid renhållningen

2020-03-27, klockan 16.50

För att underlätta för medarbetarna på renhållningen, undvika smittspridning och inte skräpa ner – kom ihåg att inte kasta lösa föremål, som till exempel använda näsdukar och annat, direkt i soptunnan (samla allt i påsar och knyt ihop dessa innan).

Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer

2020-03-27, klockan 16.14

På Folkhälsomyndighetens inrådan har regeringen idag beslutat att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet kommer att gälla från och med söndag den 29 mars.

Må Bra Dagen flyttad

2020-03-27, klockan 16.10

Må Bra Dagen kommer inte att genomföras som planerat den lördag 25 april. Mässan kommer i stället att arrangeras lördag den 24 oktober. Läs mer på den officiella Facebooksidan.

Kalix kommun aktiverar krisledningsnämnd

2020-03-25, klockan 14.00

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson har fattat beslut om att aktivera Kalix kommuns krisledningsnämnd som en förberedande åtgärd för att kunna fatta övergripande, snabba beslut. Det kan till exempel handla om beslut som rör flera nämnder eller att flytta medel mellan nämnder, för att klara uppkomna situationer. Krisledningsnämnden utgörs av Kommunstyrelsen. Du kan höra Tommy berätta om beslutet i vår playkanal.

Uppmaning till dig som är 70+ – Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för din egen och andras skull

2020-03-24, klockan 14.16

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och äta på restaurang, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat. Men gå gärna ut och promenera.Tänk på att även om du själv känner dig frisk och inte är orolig för egen del så kan det göra stor skillnad för andra och för samhället i stort.

Håll ut – det går över

Det kan vara ensamt och tråkigt att vara hemma och att inte vara så social som vanligt. Men kom ihåg att det är för en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Samlad information på andra språk

2020-03-23, klockan 09.53

Folkhälsomyndigheten har nu samlat information om coronavirustet (covid-19) på en mängd olika språk, dessa inkluderar naturligtvis samtliga minoritetsspråk.

Samlad information för arbetsgivare

2020-03-20, klockan 15.09

Nu finns samlad information till Arbetsgivare vars verksamhet påverkas av Corona-viruset. Du hittar den på arbetsförmedlingens hemsida.

Vi erbjuder dina medarbetare timvikariat

2020-03-20, klockan 15.09

Nu erbjuder Kalix kommun näringslivet att lösa delar av sina utmaningar i spår av Coronakrisen. Till följd av Coronakrisen har många företag inte arbete till alla sina medarbetare samtidigt som Kalix kommun behöver vikarier när förkylningar tvingar medarbetare att vara hemma från jobbet eller vårda barn. 

Kalix kommun behöver vikarier till äldreboenden, hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg. Läs mer och ansök via HR Manager under lediga jobb.

Åtgärder för att underlätta för företag

2020-03-20, klockan 13.56

Svenskt Näringsliv har gett kommuner, regioner och länsstyrelser ett antal förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna för företag. För kommuner och kommunala bolag handlar det om:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider
 • Åtgärder för att stärka företagens likviditet
 • Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

Du kan läsa mer om åtgärderna på sidan Covid-19: Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag.

JUC stänger för allmänheten tills vidare

2020-03-20, klockan 11.58

För att förhindra smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 stänger JUC tills vidare sin publika verksamhet (Återvinningsbutik och Café), från och med måndag den 23 mars. Du kan dock även fortsatt lämna in saker för återvinning i JUC:s boda på deponin/Kalix avfallsanläggning.

Boken kommer (till dig som är 70+)

2020-03-19, klockan 09.53

Under pågående coronautbrott erbjuder Kalix bibliotek tjänsten Boken kommer till dig som är över 70 år. Är du intresserad av att få böcker hemlevererade fram till dörren, kontakta biblioteket på 0923-651 56 eller via biblioteket@kalix.se.

Försörjningsstöd och andra ärenden via e-tjänst

2020-03-19, klockan 09.53

Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla personer som vill och har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd göra det via kommunens e-tjänst. För att använda tjänsten behövs Bank-id. Tänk på att lämna in en komplett ansökan och skicka med alla handlingar som styrker de kostnader som du ansöker om.

Via e-nämndens portal hittar du även en mängd andra e-tjänster som gör det möjligt för dig att utföra ärenden från ditt eget hem.

Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag

2020-03-18, klockan 14.40

Kalix kommuns näringslivsenhet samarbetar på både lokal och regional nivå för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att mildra effekterna för företagen. På näringslivsenheten arbetar man också med att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företag. En arbetsgrupp med medarbetare från flera förvaltningar tittar just nu på vilka konkreta åtgärder som kommunen kan genomföra för att underlätta för företagen i kommunen. Arbetet med att mildra effekterna för företagen har en dedikerad sida här på kalix.se, där kan du läsa mer.

Försäkringskassan informerar

2020-03-18, klockan 14.40

Med anledning av coronaviruset har Försäkringskassan sammanställt information om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab för privatpersoner. Läs mer på forsakringskassan.se.

Pratcafé på finska och språkcafé ställs in tills vidare

2020-03-18, klockan 10.20

Kalix biblioteket meddelar att både det finska pratcaféet (som hålls varje måndag) och språkcaféet (som hålls varannan tisdag tillsammans med Röda Korset) är inställda tills vidare.

Gymnasieskolan påbörjar distansutbildning i morgon

2020-03-18, klockan 08.21

Gymnasieskolan har idag friluftsdag. Torsdag den 19 mars är första dagen med distansutbildning. Eleverna kommer då att sitta hemma och följa lektionerna via dator.

Socialförvaltningen inför besöksförbud på boenden

2020-03-17, klockan 12.55

För att undvika smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 råder tills vidare besöksförbud till alla allmänna ytor vid socialförvaltningens boenden.

Förskolan drar tills vidare in 15-timmarsplatser

2020-03-17, klockan 12.00

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset har utbildningsförvaltningen beslutat att barn som omfattas av 15-timmars reglerna (allmän förskola, föräldralediga och arbetssökande) inte kommer att erbjudas förskola från och med onsdag 18 mars. Beslutet gäller tillsvidare. Från och med angett datum tas ingen avgift ut för berörda.

Fritidsgården Frizon stänger

2020-03-17, klockan 11.30

På grund av den rådande risken som finns för smittspridning väljer fritidsgården Frizon att ta sitt ansvar och för tillfället stänga verksamheten. Fritidsgården är stängd från och med 18 mars 2020.

Gymnasieskolan och högre utbildningar går över till distansundervisning

2020-03-17, klockan 11.15

Regeringen rekommenderar från att gymnasieskolor, vuxenutbildningar, högskolor och universitet bör övergå till distans- och fjärrundervisning från och den 18 mars. Kalix kommun förbereder därför just nu för distansutbildning för elever vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läs mer  om distansundervisningen i vår separata artikel.

Öppna förskolan vid Kalix Familjecentral stänger

2020-03-16, klockan 16.50

För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler stänger Kalix Familjecentral sin förskoleverksamhet tills vidare. Vi vill också påminna om att det i dessa tider är extra viktigt att alla som uppvisar sjukdomssymptom, även lindriga, stannar hemma.

Kalix kommun ställer in evenemang

2020-03-16, klockan 12.05
 • För att hindra spridning av coronaviruset (covid-19) har Kalix kommun och Haparanda stad beslutat att ställa in utbildningen ansvarsfull alkoholservering, som skulle ha ägt rum den 19-20 mars på Cape East i Haparanda.
 • Kalix kommun har också beslutat att ställa in större evenemang på Kalix Folkets Hus.
  • Riksteaterföreningens arrangemang Love Songs (29 mars) och Var God Dröj (4 april) är inställda.
  • Hela Huset Gungar (10 april) ställs också in.
  • Barnfesten (20–21 mars) har ställts in redan tidigare. Detta innebär även att Arne Alligator den 20 mars senareläggs. Nytt datum den 11 juli! Köpta biljetter kommer att gälla för det nya datumet.

Evenemang och sammankomster kan ställas in

2020-03-16, klockan 10.50

Även evenemang med färre än 500 deltagare kan behöva ställas in, då arrangörer rekommenderas att göra riskbedömningar inför alla evenemang och sammankomster. Du som planerat att närvara vid ett evenemang eller annan sammankomst bör själv försöka hålla koll på aktuell status, då arrangören kan ställa in med kort varsel. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Kalix Familjecentral ställer in alla gruppträffar tils vidare

2020-03-13, klockan 18.57

För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler ställer Kalix familjecentral in alla planerade gruppträffar tills vidare. Detta gäller babykalas, babymassage, sångstund, föräldracafé och föräldrautbildningar på kvällstid.

Kalix kommun lanserar Kalixpodden

2020-03-13, klockan 16.25

Kalix kommun startar Kalixpodden tidigare än planerat för att informera om hur kommunen arbetar med att stävja coronaviruset (covid-19). Du kan höra Kalixpodden direkt här på www.kalix.se.

Socialförvaltningen avråder från besök

2020-03-13, klockan 13.50

Tidigare avråddes de som har sjukdomskänningar från att besöka Kalix kommuns boenden, men i och med det nya beslutet avråds samtliga besök. Många av våra boende är extra känsliga, och på detta sett vill Kalix kommun undvika smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa.

Ställer in evenemang i mars

2020-03-12, klockan 16.10

Med anledning av det förbud mot sammankomster med fler än 500 personer som Regeringen gick ut med den 11 mars kommer Kalix kommun att ställa in följande tre evenemang:

 • Seniordagen, som skulle ha hållits den 14 mars.
 • Barnfesten, som skulle ha hållits 20–21 mars.Detta innebär även att Arne Alligator den 20 mars senareläggs. Nytt datum kommer! Köpta biljetter kommer att gälla för det nya datumet.
 • Ungdomens vinterspel 2020.

Kommunen har ett lagreglerat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet för en samhällsstörning eller kris.

Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Socialförvaltningen avråder krassliga besökare

Socialförvaltningen i Kalix kommun avråder från besök om du har förkylningssymtom som hosta, andningssvårigheter, feber eller magsjuka. Denna rekommendation är en extra säkerhetsåtgärd då flera av de som bor/vistas i Socialförvaltningens verksamheter hör till riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid en smitta.

Besöksförbud

För att undvika smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 råder tills vidare besöksförbud för alla allmänna ytor i våra boenden.

Så gör du för att undvika smittspridning

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
(Källa: 1177)

Kom ihåg att alltid tänka källkritiskt!

För att undvika ryktesspridning ber vi dig att endast dela information som bekräftats av ansvarig myndighet, region eller kommun.

För ytterligare information:

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns alltid den senaste informationen om viruset och smittspridning samt frågor och svar på en mängd olika frågor om covid-19.

Myndigheten För Delaktighet

Myndigheten För Delaktighet har tillgänglig information om pågående smittspridning på sin hemsida. Här finns bland annat information på teckenspråk och lättläst svenska, kommunikationskartor och symboler.

Crisis Information in other languages

Krisinformation.se has collected links to information from swedish authorities about the coronavirus/covid-19 in several foreign languages.

Region Norrbotten

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten ansvarig för smittskyddsfrågor. Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera eventuella fall i länet

Telefonnummer 1177

Vid misstanke om symptom (hosta, andningssvårigheter och feber) efter resa i områden där covid-19 sprids, stanna hemma och RING 1177. Ytterligare information finns på hemsidan för Vårdguiden 1177.

Telefonnummer 113 13

Du som inte uppvisar några symptom men ändå känner dig orolig kan alltid ringa 113 13, för svar på har allmänna frågor om covid-19 och om hur myndigheterna hanterar situationen.

Kalixin kunnassa on koronaviruksen (covid-19) leviämistä seuraava työryhmä, joka on yhteistyössä asianomaisten viranomaisten, ennen kaikkea Region Norrbottenin ja Lääninhallituksen, kanssa.

Kunnalla on lakisääteinen maantieteellinen aluevastuu. Se tarkoittaa, että kunnan on maantieteellisen alueensa puitteissa edistettävä kunnan eri toimijoiden välistä suunnitteluen - ja valmistelutyötä yhteiskuntahäiriöiden ja kriisien varalta. Läänin asianomaiset viranomaiset ja kunnat tekevät yhteistyötä mahdollisesti pahenevan tilanteen varalta ja seuraavat viranomaisten suosituksia.

Kehotus puhtaanapidon työntekijöiltä (päivitetty 27. maaliskuuta)

Puhtaanapidon henkilöstön helpottamiseksi, vältä tartunnan leviämistä äläkä roskata – muista ettet heitä irtonaisia esineitä, kuten käytettyjä nenäliinoja tai muuta suoraan jätetynnyriin. Kerää kaikki pusseihin ja sido kiinni, ennen kun heität jätetynnyriin.

Hallitus kieltää yli 50 ihmisen kokoontumiset (päivitetty 27. maaliskuuta)

Kansanterveysviraston suosituksesta hallitus on tänään päättänyt kieltää julkiset kokoontumiset, joissa on yli 50 ihmistä. Kielto alkaa sunnuntaista 29. maaliskuuta lähtien.

Nuorisotila Frizon avaa taas (päivitetty 27. maaliskuuta)

Frizon on ollut suljettuna 18. maaliskuuta saakka, mutta nyt se avataan jälleen maanantaina 30. maaliskuuta hieman muutetulla rutiineilla.

Kalixin kunta aktivoi kriisinjohtolautakunnan (päivitetty 25. maaliskuuta)

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tommy Nilsson on päättänyt aktivoida Kalixin kunnan kriisinjohtolautakunnan valmistelevana toimenpiteenä voidakseen tehdä nopeita kokonaispäätöksiä. Niihin voi kuulua päätöksiä, joissa on mukana useita lautakuntia tai varojen siirtämistä lautakuntien välillä, esiin tulevien tilanteiden selviytymiseksi. Kriisinjohtolautakunta koostuu kunnanhallituksesta. Voit kuulla Tommyn kertovan päätöksestä playkanavallamme. (ruotsiksi)

Kehotus sinulle, joka olet 70+ (päivitetty 24. maaliskuuta)

–Noudata Kansanterveysviraston suosituksia niin oman kuin muidenkin puolesta.

Tartunnan välttämiseksi Kansanterveysvirasto kehottaa 70-vuotiaat ja vanhemmat pysymään kotona. Sinun ei pitäisi matkustaa bussilla ja syödä ravintolassa, tehdä ostoksia kaupoissa tai oleskella lokaaleissa, joissa on paljon ihmisiä samanaikaisesti. Ota sen sijaan sukulaisten tai naapureiden apua esimerkiksi ostaa ruokaa. Mutta mene mielellään ulos kävelylle.

Pidä mielessä, että vaikka sinä tunnet olevasi terve, etkä ole huolissasi omasta puolestasi, siitä voi olla suuri merkitys muille ja koko yhteiskunnalle, että noudatat suosituksia.

Yritä kestää - se menee ohi

Kotona oleminen voi olla yksinäistä ja tylsää, ja kun ei voi olla niin sosiaalinen kuin tavallisesti. Mutta muista, että se on vain rajoitetun ajan. Yritä saada ajan kulumaan tekemällä sitä, mikä on mielestäsi hauskaa ja innostavaa.

Tue yrityksiä - Osta paikallisesti Kalixissa (päivitetty 24. maaliskuuta)

Kalix Näringslivsnytt-sivustolta: Tiedämme, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet vaikuttavat vakavasti moniin yrityksiin. Siksi teemme yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti vähentääksemme vaikutuksia sinulle yrittäjänä ja työntekijöillesi. Haluamme tukea myös yksityishenkilöiden sekä yritysten ja organisaatioiden hyviä aloitteita ja kehottaa kaikkia Kalixin asukkaita tukemaan paikallisia yrityksiämme.

Tärkeä tiedotus! (päivitetty 23. maaliskuuta)

Poliisi varoittaa huijareista. Huijarit ottavat yhteyttä vanhoihin ihmisiin ja tarjoavat apua ostoksissa ja koronatesteissä pankkitietoja vastaan. Älä koskaan anna kortteja tai koodeja tuntemattomille, jotka tarjoavat esimerkiksi ostoksia. Lue lisää poliisin verkkosivuilta. (ruotsiksi)

Kootut tiedot työnantajille. (päivitetty 20. maaliskuuta)

Nyt löytyy kootut tiedot työnantajille, joiden toimintaan on tullut vaikutuksia Koronaviruksen takia. Löydät sen Työnvälityksen verkkosivuilta. (ruotsiksi)

Tarjoamme työntekijöillesi tuntiviransijaisuuksia (päivitetty 20. maaliskuuta)

Nyt Kalixin kunta tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia ratkaista osa haasteista Koronakriisin seurauksena. Koronakriisin seurauksena monilla yrityksillä ei ole työtä kaikille työntekijöilleen, samanaikaisesti Kalixin kunta tarvitsee viransijaisia, koska flunssa pakottaa työntekijät pysymään kotona töistä tai hoitamaan lapsia. Lue lisää ja hae avoimia työpaikkoja.

Toimenpiteet yrityksien helpottamiseksi (päivitetty 20. maaliskuuta)

Svenskt Näringsliv on antanut kunnille, alueille ja lääninhallituksille joukon ehdotuksia toimenpiteiksi yrityksille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Kuntien ja kuntayritysten kannalta kyse on:

• Tarjota lykkäystä / pidentää maksuaikoja

• Toimenpiteitä yritysten likviditeetin vahvistamiseksi

• Toimenpiteitä ajan vapauttamiseksi yritysten kanssa

Voit lukea lisää toimenpiteistä sivulta Covid-19: Näin Kalixin kunta työskentelee helpottaakseen yrityksiä (ruotsiksi). (ruotsiksi)

JUC sulkee toistaiseksi yleisölle (päivitetty 20. maaliskuuta)

Estääksemme koronavirustaudin covid -19:n leviämistä JUC sulkee toistaiseksi julkisen toimintansa (kierrätysmyymälä ja kahvila), alkaen maanantai 23. maaliskuuta. Voit edelleen jättää meille esineitä kierrätykseen kaatopaikalla/Kalixin jätealueella sijaitsevan varaston kautta.

Kirja tulee (sinulle joka olet 70+) (päivitetty 19. maaliskuuta)

Koronaviruksen aiheuttavan tilanteen vuoksi Kalixin kirjasto tarjoaa palvelun –Kirja tulee, sinulle yli 70-vuotiaalle. Jos olet kiinnostunut kirjojen toimittamisesta kotiovellesi, ota yhteyttä kirjastoon. Soita meille numeroon 0923-651 56 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen biblioteket@kalix.se   

Kun et pääse kirjastoon, kirjasto tulee luoksesi!

Toimeentulotuki (försörjningsstöd) sekä muita asiointia e-palvelun kautta (päivitetty 19. maaliskuuta)

Koronaviruksen Covid-19:n kanssa vallitsevien olosuhteiden perusteella kaikkia henkilöitä, jotka haluavat ja joilla on mahdollisuus hakea toimeentulotukea (taloudellista avustusta), kehotetaan hakemaan sitä kunnan e-palvelun kautta. Palvelun käyttämiseen vaaditaan pankkitunnus. Muista täyttää täydellinen hakemus ja toimittaa kaikki dokumentit, jotka todistavat hakemasi kulut.

E-nämndin portaalin kautta löydät myös joukon muita e-palveluita, joiden avulla voit suorittaa asiointiasi omassa kodissasi.

Kansanterveysvirastolla olla nyt informaatiota myös suomeksi (päivitetty 19. maaliskuuta)

Kansanterveysvirastolla (Folkmyndigheten) on nyt tietoa myös suomeksi koronvirustaudista covid-19. Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä sekä Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista 

Näin Kalixin kunta työskentelee helpottaakseen yrityksiä (päivitetty 19. maaliskuuta)

Kalixin kunnan elinkeinoyksikkö tekee yhteistyötä sekä paikallisella että alueellisella tasolla tutkiakseen, mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa vaikutusten lieventämiseksi yrityksille. Elinkeinoyksikkö pyrkii myös varmistamaan selkeän, päivitetyn ja saatavan tiedon yrityksille. Useiden hallintojen työntekijöiden työryhmä tarkastelee parhaillaan konkreettisia toimenpiteitä, joita kunta voi toteuttaa helpottaakseen kunnan yrityksiä. Työ vaikutusten lieventämisessä yrityksille on saanut omistetun sivu täältä kalix.se, josta voit lukea lisää (ruotsiksi).

Vakuutuskassa (Försäkringskassan) informoi (päivitetty 19. maaliskuuta)

Koronaviruksen aiheuttavan tilanteen vuoksi Vakuutuskassa on koonnut tietoja tartuntapäivärahan, matkustuskorvauksen, sairaspäivärahan ja tilapäiväisen vanhempainrahan liittyvistä säännöistä. Lue lisää vakuutuskassan kotisivuilta

Lukio alkaa etäopetuksen huomenna (päivitetty 18. maaliskuuta)

Lukiolla on ulkoilupäivä tänään. Torstaina 19. maaliskuuta on etäopetuksen ensimmäinen päivä. Oppilaat ovat silloin kotona ja seuraavat oppitunteja tietokoneen kautta.

Juttelukahvila ja kielikahvila perutaan toistaiseksi (Päivitetty 18. maaliskuuta)

Kalixin kirjasto ilmoittaa, että suomen kielen ja meänkielen juttelukahvila (maanantaisin) sekä kielikahvila (jota pidetään joka toinen tiistai Punaisen Ristin kanssa) perutaan toistaiseksi.

Päivitetty 17. maaliskuuta:

Vierailukielto voimassa sosiaalitoimen asuntoyksiköissä

Ennaltaehkäistäksemme koronavirustauti covid-19:n leviämistä asuntoyksikössämme on toistaiseksi voimassa oleva yleisiä tiloja koskeva vierailukielto.Jos haluat ottaa yhteyttä asumisyksikköön, soita.

Lukiot sekä muut korkeammat koulutukset siirtyvät etäopetukseen

Hallitus antoi tänään suosituksen, että lukiot, aikuiskoulutukset, korkeakoulut sekä yliopistot tulisi siirtyä etäopetukseen alkaen 18. maaliskuuta. Kalixin kunta valmistelee tällä hetkellä etäopetusta lukion sekä aikuiskoulutuksen oppilaille.

Nuorisotila (fritidsgården) Frizon suljetaan

Tartunnan leviämisriskin takia nuorisotila Frizon ottaa vastuunsa ja sulkee väliaikaisesti toimintansa.  Nuorisotila suljetaan 18. maaliskuuta alkaen.

Esikoulu poistaa toistaiseksi 15-tunninpaikat

Koronaviruksen nykyisen tilanteen vuoksi koulutushallinto on päättänyt, että lapsille, jotka kuuluvat 15 tunnin sääntöjen piiriin (yleinen esikoulu, vanhempainloma ja työnhakijat), ei tarjota esikoulua keskiviikosta 18. maaliskuuta alkaen. Päätös on toistaiseksi voimassa. Määritetystä päivästä alkaen ei peritä maksua joilta tämä koskee.

Avoin esikoulu Kalix Familjecentralissa suljetaan

Estääksemme koronaviruksen covid-19 leviämistä sairaalan tiloissa suljemme Kalix Familjecentralin esikoulutoiminnan toistaiseksi. Muistutamme myös, että näissä ajoissa on todella tärkeä pysyä kotona, vaikka vain on lieviä sairauden oireita. 

Tapahtumia perutaan Koronaviruksen takia

Hallituksen kiellon takia, 11. maaliskuuta, kaikki yli 500 ihmisen tilaisuudet perutaan. Jopa vähemmän kuin 500 osallistujatapahtumaa voidaan joutua peruuttamaan, koska järjestäjiä suositellaan tekemään riskinarviointeja ennen kaikkia tapahtumia ja kokoontumisia. Jos aiot osallistua tapahtumaan tai muuhun kokoukseen, sinun tulisi yrittää seurata nykyistä tilannetta, koska järjestäjä voi peruuttaa lyhyellä varoitusajalla. Järjestäjä on vastuussa riskien arvioinnista.

Kalixin kunnassa perutaan muun muassa seuraavat tapahtumat:

Lastenmessut sekä Aarne Alligaattori 20-21. maaliskuuta

Juttelukahvila, maanantaisin, perutaan toistaiseksi

Kahvi- ja karaoketanssit 28. maaliskuuta

Teatteri Var God Dröj 4. huhtikuuta

Hela Huset Gungar 10, huhtikuuta

Sosiaalitoimi neuvoo huonokuntoisia jättämään vierailut väliin (aiemmin)

Kalixin kunnan sosiaalitoimi ohjeistaa sinua jättämään vierailun väliin, jos sinulla on vilustumisoireita kuten yskää, hengitysvaikeuksia, kuumetta tai vatsaoireita. Tämä suositus on ylimääräinen turvallisuustoimenpide, koska useat sosiaalitoimen asunnoissa asuvat/vierailevat kuuluvat riskiryhmiin, joihin mahdollisella tartunnalla saattaa olla tavallista voimakkaampi vaikutus.

Näin vältetään tartunnan leviämistä

 • Pese kädet usein ja huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.
 • Pysy kotona ja lepää jos sinulla on kuumetta tai tunnet olevasi sairas.
 • Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen.
 • Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan
 • Pidä mielellään vähän etäisyyttä muihin ja vältä kättelyä. Varsinkin jos tarvitset aivastaa tai yskiä.
 • Vältä koskettelemasta silmiä, nenää tai suuta.

Muista olla lähdekriittinen!

Vältämme huhujen leviämisen, jos vain jaatte vastuullisen viranomaisen, alueen tai kunnan vahvistamat tiedot.

Lisätietoa asiasta löydät seuraavilta sivuilta:

Folkhälsomyndigheten (Kansanterveysvirasto)

Kansanterveysvirasatolla (Folkhälsomyndigheten) on kansallinen vastuu tartuntasuojaa koskevissa asioissa. Viraston kotisivuilta löydät aina viimeisimmät tiedot viruksesta  ja tartunnan leviämisestä. Täältä löydät muun muassa nämä tiedot Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä sekä Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista 

Myndigheten För Delaktighet

Myndigheten För Delaktighetilla on verkkosivustollaan saavutettavaa tietoa tartunnan jatkuvasta leviämisestä. Täältä löydät tietoa viittomakielellä ja helposti luettavalla ruotsilla, viestikartat ja symbolit.

Region Norrbotten

Region Norbottenin Tartuntasuojaosasto vastaa Norrbottenin alueen tartuntasuoja-asioista. Region Norrbottenilla on hyvä valmius mahdollisten läänissä esiintyvien tapausten hallitsemiseen.

Puhelinnumero 1177

Jos epäilet oireidesi (yskä, hengitysvaikeudet ja kuume) viittaavan virukseen käytyäsi alueella, jossa covid-19 leviää, pysy kotona ja SOITA 1177.  Lisätietoa (hoito-opas) löydät Region Norrbottenin kotisivulta osoitteesta Vårdguiden 1177 (kieli ruotsi).

Puhelinnumero 113 13

Vaikka sinulla ei olisi oireita, mutta tunnet olosi huolestuneeksi, voit silti aina soittaa numeroon 113 13, ja saada vastauksia covid-19:ään ja viranomaisten tätä koskevaan työhön liittyviin kysymyksiin.

Siittä syystä ko koronaviirys (covid-19) leviää Kaihnuun kunnala oon nyt työryhmä joka seuraa yytveklinkiä ja tekkee yhteistyötä muitten koskevien myntiheettien eli viranomhaisten kans, etupäässä Region Norrbottenin (ennen Norrbottenin läänin maakäräjä) ja Läänihallituksen kans.

Kunnala oon lakisääteinen jeokraafinen aluevastuu. Tämä tarkottaa ette kunnan pittää sen omassa jeokraafisessa aluheessa vaikuttaa siihen ette eri aktöörit kunnassa tekkee yhteistyötä planeerinki- ja valmistautumistyössä yhteiskunnanhäiriön eli kriisin varalta. Läänin koskevat viranomhaiset ja kunnat tekkee yhteistyötä ette oon varustunheet mahollisesti pahenevhaan tilantheesheen ja följaa viranomhaisten suosituksia eli rekomentasuunia.

Kehotus puhtaanapion työtekijöiltä (päivitetty 27 marssia)

Puhtaanapion persunaalin helpottamiseks, vältä tartunnan leviämistä äläkä roskita –muista ettet viskaa irtonhaisia esihneitä niin ko käytettyjä nästyykkijä elikkä muuta suohraan roskatynnyrhiin. Kokoa kaikki pusshiin ja solmi kiini sen, ennen ko viskaat roskatynnyrhiin.

Hallitus kieltää yli 50 ihmisen kokhoontumiset (päivitetty 27 marssia)

Kansanterhveysviraston (Folkmyndigheten) suosituksen takia hallitus oon tänhään päättäny kieltää ylheiset kokhoontumiset joissa oon yli 50 ihmistä. Kielto alkaa sunnuntaista 29 marssia lähtien.

Nuorisotila Frizon aukassee taas (päivtetty 27 marssia)

Frizon oon ollu kiini 18 marssia asti, mutta nyt se aukashaan taas maanantaina 30 marssia, vähä muutetuila rutiinila.

Kaihnuun kunta aktiveeraa kriisinjohtonämtin (päivitetty 25 marssia)

Kunnanhallituksen (kommunstyrelsen) puhheenjohtaja Tommy Nilsson oon päättäny aktiveerata Kaihnuun kunnan kriisinjohtonämtin valmistelevana toimenpitheenä ette voipi tehhä nopheita kokohnaispäätöksiä. Se voipi esimerkiks olla päätöksiä jokka koskevat usheita nämtiä elikkä siirtää varoja nämtien välilä, ette voipi klaarata tulevia tilantheita. Kriisinjohtonämti muotostuu kunnanhallituksesta. Voit kuula Tommyn selittävän päätöksestä meän playkanavala. (ruottiks)

Kehotus eli yppmaaninki sulle, joka olet 70+ (päivitetty 24 marssia)

– Följaa Kansanterhveysviraston (Folkhälsomyndigheten) rekomentasuunia niin ittesti ko toisten puolesta.

Tartunnan välttämiseks Kansanterhveysvirasto kehottaa ette sie joka olet 70 vuotta eli vanhempi pysyt kotona. Sinun ei pitäs ookata pyssilä ja syyä restaurangissa, hantlata afäärissa tai olla lokaalissa, jossa oon paljon ihmisiä samala aikaa. Ota sen tähen apua sukulaisilta eli krannilta esimerkiks ruan hantlaamisesa. Mutta mene mielelhään ulos marsimhaan.

Piä mielessä, ette vaikka sie tunnet olevasti terve ekkä ole huolestunu omasta puolestasti, niin se voipi tehhä ison eron muile ja koko yhtheiskunnale eli samhällile ette följaat rekomentasuunia.

Yritä kestää – se mennee ohi

Voipi olla yksinäistä ja tylsää olla kotona ja ko ei voi olla niin sosiaalinen ko tavallisesti. Mutta muista, ette se oon vain rajotetun ajan. Yritä saa’a ajan kuluhmaan tekemälä semmosta mikä oon mielestästi hauskaa ja innostavvaa.

Tue fööretaakia – Hantlaa paikallisesti Kaihnuussa (päivitetty 24 marssia)

Kalix Närigslivsnytt –veppisivulta: Tiiämä ette koronaviiryksen leviämisen estämiseks tehtyt toimenpitheet vaikuttava kovin monhiin fööretaakhiin. Sen takia met tehemä yhtheistyötä paikallisesti ja rekiuunisesti ette voima vähentää vaikutuksia sulle fööretaakarina ja sinun työntekijöilesti. Met halvaama kans tukea privaattipersuunien, fööretaakien ja organisaatiojen hyviä initsiatiivia ja kehottaa kaikkia Kaihnuun asukhaita tukehmaan paikallisia fööretaakia.

Tärkeä informasuuni! (päivitetty 23 marssia)

Polisi varottaa huijareista. Huijarit ottava kontaktia vanhoihin ihmishiin ja tarjoava apua hantlaamisessa ja koronapruuvin ottamisessa pankkitietoja vasthaan. Älä koskhaan anna korttia eli kootia tuntemattomile, jokka tarjoava esimerkiks hantlaamista. Lue lissää polisin veppisivuilta. (ruottiks)

Kansanterhveysvirastola lissää informasuunia meänkielelä (päivitetty 23 marssia)

Kansanterhveysviraston (Folkhälsomyndigheten) veppisivulta voit nyt lukea tämän meänkielelä Uuesta koronaviiryksestä ja covid -19 tauista

Koottu informasuuni työnantajile (päivitetty 20 marssia)

Nyt oon koottua informasuunia työnantajile, joitten toiminthaan oon tullu vaikutuksia Koronaviiryksen takia. Sie löyvät sen Työnvälityksen veppisivuilta.(ruottiks)

Tarjoama sinun työntekijöile tiimavikariaattia (päivitetty 20 marssia)

Nyt Kaihnuun kunta tarjoaa fööretaakile maholisuuksia ratkasta osa yytmaaninkista Koronakriisin seurauksena. Koronakriisin takia monela fööretaakila ei ole töitä kaikile työntekijöile ja samhaanaikhaisesti Kaihnuun kunta tarttee vikaarieita eli viransijhaisia, ko flynssa pakottaa työntekijät pysyhmään kotona töistä eli hoitamhaan kläppijä. Lue lissää ja ansöökkaa leetijä töitä.

Toimenpitheitä fööretaakien helpottamiseks (päivitetty 20 marssia)

Svenskt Näringsliv oon antanu kunnile, rekiuunile ja lääninhallituksile ehotuksia toimenpitheiks ette voipi lieventää konsekvenssit fööretaakile. Kuntien ja kuntapuulaakien kannalta kyse on:

• Antaa anstontia/ pitentää maksuaikoja

• Toimenpitheitä fööretaakien likvititeetin vahvistamiseks

• Toimenpitheitä ajanvaphauttamiseks fööretaakien kans

JUC pannee kiini allmänheetile (päivitetty 20 marssia)

Ette voima estää koronaviirystauin covid-19 leviämistä, met panema toisthaiseks kiini meän pypliikin toiminnan (kierrätysmyymälä ja kaffila), alkaen maanantai 23 marssia. Sie voit jatkossaki jäättä esihneitä kierrätyksheen meän varaston eli liiterin kautta, joka oon suuptipilä/Kaihnuun jätealuheela.  

Kansanterhveysvirastola (Folkhälsomyndigheten) oon nyt lissää informasuunia meänkielelä (päivitetty 20 marssia)

Kansanterhveysviraston veppisivulta voit nyt lukea tämän meänkielelä -Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä.

Kirja tullee (sulle joka olet 70+) (päivitetty 19 marssia)

Koronaviiryksen aiheuttavan tilantheen takia Kaihnuun pipliuteekki tarjoaa palvelun –Kirja tullee, sulle joka olet yli 70 vuotta. Jos olet kiinostunu saa’a kirjoja kotiovele, kontaktaa pipliuteekin. Soita meile numehroon 0923-651 56 eli lähätä e-postia osotheesheen biblioteket@kalix.se

Ko et pääse pipliuteekhiin, pipliuteekki tulle sinun tykö!

Elatustuki (försörjningsstöd) ja muut asiat e-palvelun kautta (päivitetty 19 marssia)

Koronaviiryksen Covid-19 ja sen tekemien olosuhtheitten takia met pyyämä ette kaikki persuunit jokka halvaava ja joila oon maholisuus hakea elatustukea tekkee sen e-palveluksen kautta. Käyttääksheen palvelua tarttet pankki-id:n. Muista jättää sisäle komppletin hakemuksen ja laita matkhaan kaikki tokymentit jokka totistaa kulut eli kostnatit joista haet.

E-nämndin portaalin kautta löyvät kans paljo muita e-palveluksia, jokka maholistaa tehhä asiointia kotoa.

Näin Kaihnuun kunta työskentellee helpotthaaksheen yrityksiä eli fööretaakia (päivitetty 19 marssia)

Kaihnuun kunnnan elinkeinoyksikkö (näringslivsenhet) tekkee yhtheistyötä paikallisela ja aluheelisela tasola tutkiaksheen mitä toimenpitheitä voipi tehhä ette lieventää vaikutuksia yrityksile. Elinkeinoyksikkö tekkee töitä ette voipi varmistaa selvän, päivitetyn ja saatavan informasuunin yrityksile. Monien hallintojen eli förvaltninkien työntekijöjen työryhmä kattoo just nyt mitä konkreettisia toimenpitheitä kunta voipi tehhä helpottaaksheen yrityksiä meän kunnassa. Työ joka koskee vaikutusten lieventämistä yrityksile oon saanu oma sivun täältä kalix.se, josta voit lukea lissää (ruottiks)

Vakkuutuskassa (Försäkringskassan) informeeraa (päivitetty 19 marssia)

Koronaviiryksen aiheuttavan tilantheen takia Vakkuutuskassa oon koonu tietoja säänöistä jokka jällaa tartuntapäivärahhaa (smittbärarpenning), matkakorvausta (reseersättning), siukkapäivärahhaa (sjukpenning)  ja tilapäivästä vanhempainrahhaa (VAB). Lue lissää Vakkuutuskassan veppisivuilta (ruottiks) 

Jymnaasiymi alkaa etäopetuksen huomena (päivitetty 18 marssia)

Jymnaasiymila oon tänhään ulkoilupäivä. Tuorestaina 19 marssia oon ensmäinen etäopetuksen päivä.

Oppilhaat oon sillon kotona ja följaa oppitiimaa taattorin kautta.

Praatikaffila ja kielikaffila peruthaan toisthaiseks (päivitetty 18 marssia)

Kaihnuun pipliuteekki ilmottaa ette suomen kielen ja meänkielen praatikaffila (maanantaisin) ja kielikaffila (jota piethään joka toinen tiistai Punasen ristin kans) peruthaan toisthaiseks.

Päivitetty 17 marssia:

Vierailukielto voimassa sosiaalihallinon asunoissa

Ette voima estää koronaviirystauin covid-19 leviämistä, meilä oon toisthaiseks vierailukielto ylheisissä tiloissa meän asunoissa.

Jymnaasiymit ja muut korkeammat koulutukset siirtyvä etäopetuksheen (distansundervisning)

Hallitus anto tänhään suosituksen eli rekomentasuunin, ette jymnaasiymit, aikustenkoulutukset, korkeakoulut ja yniversiteetit pittää siirtyä etäopetuksheen alkaen 18 marssia. Kaihnuun kunta valmistellee just nyt etäopetusta jymnaasiymin ja aikustenkoulutuksen oppilhaile.

Nuorisotila (fritidsgården) Frizon panhaan kiini

Tartunnan leviämisriskin takia nuorisotila Frizon ottaa vasthuunsa ja pannee väliaikhaisesti kiini toiminnan.  Nuorisotila laitethaan kiini alkaen 18 marssia.

Esikoulu ottaa toisthaiseks poijes 15-tiimanpaikat

Koronaviiryksen sitvasuunin syystä koulutushallinto oon päättäny, ette lapsile, jokka kuuluva 15-tiiman sääntöihiin (ylheinen esikoulu, vanheempileeti ja työnhakijat), ei tarjota esikoulua keskiviikosta 18 marssia alkaen. Päätös jällaa toisthaiseks. Alkaen määritetystä päivästä ei peritä maksua joilta tämä koskee.

Avoin esikoulu Kalix Familjecentralissa panhaan kiini

Ette voima estää koronaviiryksen covid-19 leviämistä sairaalan tiloissa, laitama kiini Kalix Familjecentralin esikoulutoiminnan toisthaiseks. Muistutama kans, ette näissä ajoissa oon rohki tärkeä pysyä kotona, vaikka oon vain lieviä siukka symptoomia. 

Tapahtumia eli evenemankia peruthaan Koronaviiryksen takia

Hallituksen kiellon eli förpyytin takia, 11. marssia, kaikki yli 500 ihmisen tilhaisuuet peruthaan. Kans vähempi ko 500 osallistujan tapahtumia voipi joutua peruhmaan, ko järjestäjiä eli aransööriä suositehlaan tekehmään riskinarviointija ennen kaikkia tapahtumia ja kokhoontumisia. Jos aiot olla myötä jossaki tapahtumassa eli kokhoontumisessa, sinun häätyy itte yrittää följata aktyellia staatysta, ko järjestäjä voipi perua lyhyelä varotusajala. Järjestäjä on vasthuussa riskien arvioinnista.

Kaihnuun kunnassa peruthaan esimerkiks seuraavat tapahtumat:

Lastenmessut ja Aarne Alligaattori, 20-21 marssia

Praatikaffila, maanantaisin, peruthaan toistaiseks

Kaffi- ja karaoketansit, 28 marssia

Teatteri Var God Dröj, 4 aprillia

Hela Huset Gungar, 10 aprillia

Sosiaalihallinto aavrootaa lievästi siukkoja kävijöitä (aijemmin)

Kaihnuun kunnan sosiaalihallinto eli sosiaaliförvaltninki aavrootaa vierailusta jos sulla oon flynsasymptoomi niin ko yskä, henkitysvaikheuksia, feeperi eli vattatauti. Tämä rekomentasuuni oon ekstra turvatoimenpie ko monet jokka assuu/oleskellee sosiaalihallinnon toiminnoissa kuuluva riskiryhmiin, jokka voipi kärsiä ekstra kovin tartunnasta.

Näin vältät tartunnan leviämistä

 • Pese käet ushein ja tarkasti veelä ja saipuala, Jos ei ole vettä ja saipuaa, niin käytä käsipriitä eli käsidesinfeksuunia.
 • Pysy kotona ja leppää jos sulla oon feeperi eli tunnet ette olet siukka.
 • Yski ja aivasta kainalhoon eli armvekkhiin.
 • Jos tarttet niistää, käytä kertakäyttö nästyykiä.
 • Piä mielelhään vissiä aavstontia muihin ja vältä kättelyä, varsinki jos tarttet aivastaa eli yskiä.
 • Vältä koskea nokkaa, suuta ja silmiä.

Muista olla lähekriittinen!

Ette voima välttää huhujen leviämistä, pyyämä ette vain jaat vasthuulisen myntiheetin, rekiuunin eli kunnan vahvistamat eli pekräftatut tiot.

Lissää teitoja löyvät seuraavilta sivulta:

Folkhälsomyndigheten

Kansanterhveysvirastola (Folkhälsomyndigheten) on kansalinen vastuu tartuntasuojaa koskevissa asioissa. Niitten veppisivula oon aina viimiset tiot viiryksestä ja tartunnan leviämisestä. Nämät tiot voit lukea meänkielelä Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä. ja Uuesta koronaviiryksestä ja covid -19 tauista.

Myndigheten För Delaktighet

Myndigheten För Delaktighetilla oon saavutettavvaa informasuunia tartunnan jatkuvasta leviämisestä. Täälä oon informasuunia viitomakielelä ja helposti luettavala ruottila, kommynikasuunikaarttoja ja symboolia.

Region Norrbotten

Region Norrbottenin Tartuntasuojaosastolla eli Smittskyddsenhetenillä oon vastuu Norrbottenin aluheen tartuntasuoja-asioista. Region Norrbottenilla oon hyvä varustus ette hanteerata maholisia taphauksia läänissä.

Telefooninumero 1177

Jos eppäilet ette sulla oon symptoomi (yskä, henkitysvaikeuksia ja feeperi) reisun jälkheen omrootissa jossa covid-19 leviää, pysy kotona ja SOITA 1177. Lissää informasuunia löyvät Region Norrbottenin sivulta Vårdguiden 1177 (kieli ruotti).

Telefooninumero 113 13

Sie, jolla ei ole symptoomia, mutta olet huolestunu voit aina silti soittaa numehroon 113 13 ja saa’a vasthauksia koskien covid-19 ja miten viranomhaiset hanteeraava sitvasuunia.

 • Skapad: 2020-03-03
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Sidansvarig:

14/2: Vi bjuder på aktiviteter med hjärtat i fokus

2020-01-30 - Den 14 februari är det Alla hjärtans dag. Häng med när Kalix kommun, inom samarbetet Östra Norrbottens Folkhälsoråd, arrangerar en heldag med aktiviteter, föreläsningar och inspiration. Lär dig hur man förebygger sjukdomar, blir friskare, mår bättre och lever längre!

Läs mer

Unika bostäder officiellt invigda

2020-01-23 - Torsdag den 23 januari klockan 11.30 var den officiella invigningen av Kalix kommuns nya unika bostäder för Kalixbor över 65 år. Förutom mingel med bubbel och tårta hölls det tal och klipptes band, och det nya boendet fick också sitt nya namn – Tallkronan.

Läs mer

Kalix CM-team - en förebild för hela Sverige

2019-12-28 - En grupp som förr ofta föll mellan stolarna är personer med samsjuklighet – en kombination av svåra psykiska problem och missbruk. Case management är en metod för att fånga upp och samordna insatserna för dessa personer, och Kalix så kallade CM-team har blivit en inspiration för hela landet.

Läs mer

Framgångsrik behandling av missbruk och beroenden

2019-12-26 - En samhällsviktig funktion vid Öppenvården Freja är behandlingen av missbruk och beroenden. "Jag jobbar främst med beroendesjukdomen, vilket inkluderar alkoholberoende drogberoende och spelberoende – det gäller då spel om pengar", förklarar drogterapeut och sjuksköterska Åsa Nordström.

Läs mer

Öppenvården Freja - din livsguide när du behöver det

2019-12-25 - Öppenvården Freja arbetar med olika insatser riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna som behöver hjälp att gå igenom problem. "Som vi ser det så behöver alla någon form av livsguide någon gång i livet och det ska man aldrig känna skam och skuld för", säger Susanna Björnemark, familjepedagog på öppenvården Freja.

Läs mer

Var med och fira Kalix 1-åringar!

2019-11-13 - Fredag den 29 november är alla barn födda under år 2018 speciellt välkomna till Kalix bibliotek för ett gemensamt födelseårsfirande. Kom och fira ert barns första födelsedag tillsammans med andra familjer!

Läs mer

Prata alkohol med din tonåring

2019-10-29 - Onsdag den 30 oktober står Kalix kommuns trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg tillsammans med områdespolis Mikael Engren utanför systembolaget för att dela ut tidskriften "Tonårsparlören" och prata om langning.

Läs mer

Kalix kommun satsar på trygghets- och preventionssamordnare

2019-09-20 - I våras annonserade Kalix kommun ut en ny tjänst – trygghets- och preventionssamordnare. Malin Åberg sökte och fick jobbet. – Jag tycker att det är jättebra av Kalix kommun att satsa på ett förebyggande arbete, det vinner både individen och samhället på.

Läs mer

Tillgänglighetsdagen den 13 september

2019-08-27 - Den 13 september testar vi stadens tillgänglighet, informerar om personlig assistans och diskuterar med våra politiker. Vi håller till i visningsrummet (före detta Tore Henrikssons) på Strandgatan 13 i Kalix. Hjärtligt välkommen!

Läs mer

SOS alarms 112-app lanserad

2019-08-26 - Nu har SOS Alarm lanserat en 112-app. Appen har tagits fram för att medborgare ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om händelser som inträffar i dess närhet. 112-Appen ska vara en trygghet om någonting inträffar.

Läs mer

Eldningsförbud i Kalix kommun

2019-07-22 - Från och med klockan 12.00 den 22 juli råder eldningsförbud i 10 av Norrbottens 14 kommuner, på grund av stor brandrisk i skog och mark. Var försiktig och gör vad du kan för att undvika att orsaka en brand.

Läs mer

Har du fyllt 65 och söker boendet med det lilla extra?

2019-05-15 - För dig som är 65+ erbjuder Kalix kommun i höst moderna, fräscha och bekväma lägenheter med närhet till hälsocentral, butiker, friluftsliv, kultur och nöje. Låter det intressant? Se om du uppfyller kriterierna och gör en intresseanmälan!

Läs mer

Livsmedelsförsörjning vid kris

2018-05-31 - Vid en kris förväntas en frisk medborgare klara livsmedelsförsörjningen själv upp till en vecka. Trots detta finns det inga krisberedskapslager och om transportsystemen kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.

Läs mer

Så håller du värmen vid elavbrott!

2018-05-30 - El- eller värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå i flera timmar eller dygn. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. Har du vad som behövs för att klara en sådan situation?

Läs mer

Krisberedskapsveckan 2019

2018-05-28 - Den 6-12 maj är det dags igen för Krisberedskapsveckan, MSB:s årliga kampanj som genomförs runtom i landets kommuner för att öka människors beredskap inför samhällskriser. I år riktar kampanjen särskilt in sig på unga, 13-19 år.

Läs mer

Kalix kommun söker familjehem

2019-03-18 - Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Läs mer

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

2019-01-08 - Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Enligt tidigare uppskattningar går så många som 100 000 pensionärer miste om bostadstillägget, vilket betalas ut med i genomsnitt cirka 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Läs mer

Så packar du din krislåda

2018-06-01 - Personlig krisberedskap är att bygga upp en förmåga att längre kunna klara sig hemma vid en samhällsstörning. Exempelvis vid avbrott i elsystem, i vattenförsörjning eller i IT- och betalsystem.

Läs mer

Lions skänker till Viljan

2018-04-24 - Onsdag den 18 april skänkte Lion's Club Kalix - genom Mats Henriksson – två 32 tums tv-apparater till Kalix kommuns korttids- & utredningsenhet Viljan.

Läs mer

Föräldrastödsutbildning för nyanlända (video)

2018-04-20 - FIKA är ett nytt integrationsprojekt som bland annat syftar till att få igång ABC-grupper för nyanlända föräldrar. ABC (Alla Barn i Centrum) är en föräldrastödsutbildning som ska främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Matrutiner på Rönngården (video)

2018-03-12 - I Rönngårdens kök produceras mat till Rönngården, Rosengården, hemmaboende samt Kalix sjukhus. Men hur går det egentligen till när maten lämnar köket, och hamnar på de boendes tallrikar? Reine Sundqvist har tagit reda på precis det.

Läs mer

Livsfarligt spårspring i Kalix!

2018-01-18 - Det är både livsfarligt och olagligt att gena över järnvägen, ändå är det många som gör det i Kalix. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora.

Läs mer

Våra medborgarlöften 2018 (video)

2018-01-11 - Fram till 2 januari har du som Kalixbo haft chansen att påverka polisens och kommunens medborgarlöften. Synpunkterna har legat till grund för de medborgarlöften som nu har undertecknats av kommunalråd Tommy Nilsson (S) och lokalpolisområdeschef Lars Öberg.

Läs mer

Hemtjänsten jobbar i alla väder!

2017-11-24 - Trots snö och hårda vindar, drivbildning och dålig sikt, har hemtjänsten och nattpatrullen lyckats ta sig runt och hjälpa alla brukare under kvällen och natten. Nu tar dagpersonalen över stafettpinnen och ber om förståelse för de förseningar som blir på grund av vädret.

Läs mer

Funktionshinder i landsbygdsmiljö

2017-10-06 - I forskningsprojektet "(O)Möjligheternas landsbygd?" samlas kunskap kring vardagsliv och funktionsnedsättning i landsbygdsmiljö och mindre orter. Som en del i arbetet bjuds fredag den 13 oktober allmänheten till en workshop i Kalix kommunhus.

Läs mer

113 13 - Information vid olyckor och kriser

2017-09-22 - Du kan ringa 113 13 för information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Numret är öppet dygnet runt, året om och när du ringer får du prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Läs mer

Bli deltidsbrandman!

2017-04-27 - SKL och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats om räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Sidan vänder sig i första hand till allmänheten och då främst till personer som kan vara intresserade av att arbeta som brandman.

Läs mer

Både arbete och kreativitet på Dagcenter

2017-02-07 - På Dagcenter jobbar 25 arbetstagare tillsammans med sex handledare och fyra personliga assistenter i personalen. Flera av arbetsuppgifterna går ut på att sortera saker vilket är uppskattat både av arbetstagarna och av arbetsgivarna.

Läs mer