Kalix kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder.

Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning. Ingen särskild utbildning eller förkunskap krävs, utan vikten läggs vid personlig lämplighet.
Är du intresserad kan du läsa mer på omsorgssidorna eller kontakta familjehemssekreteraren via 0923-650 00 för att göra intresseanmälan.