SKL och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats om räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Sidan vänder sig i första hand till allmänheten och då främst till personer som kan vara intresserade av att arbeta som brandman.

Är du intresserad av att jobba som deltidbrandman? På den nya webbplatsen blideltidsbrandman.se presenteras information om yrket och vad det innebär.
Dessutom finns här sammanställda uppgifter om alla Sveriges brandstationer på en karta. Räddningstjänsten i Kalix är naturligtvis en av dem. Tanken är att användare snabbt ska kunna leta upp den närmaste brandstationen på sin hemort.

Läs mer på blideltidsbrandman.se.