Skip to content
Sök

Besöksförbudet på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre upphör – detta gäller sen

Besöksförbudet på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre upphör den 28 februari. Samhällssmittan i regionen är dock hög och vi vill därför uppmana alla att avvakta med att besöka våra boenden.

I dagsläget har vi inga konstaterade fall av covid-19 på något av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre och alla boende som så önskat är vaccinerade med båda doserna. Men samhällssmittan är hög hos flera av våra grannkommuner och hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 – alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta.
När det är dags att planera ett besök på ett särskilt boende för äldre finns flera saker att tänka på för att minimera risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten – att tänka på vid besök hos en person som bor i ett särskilt boende för äldre:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket.
  • Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
  • Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Vi ser gärna att du meddelar boendet/enhetschefen innan ditt besök, så att vi får förutsättningar att fortsätta arbeta med säkra besök.

Alla besök sker i den boendes egen lägenhet (inga besök i de allmänna utrymmena i nuläget).

Läs mer om att förebygga smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre på folkhalsomyndigheten.se