Skip to content
Sök

Besöksförbud på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19. Förbudet börjar gälla onsdag den 27 januari.

Kalix kommun har gjort en hemställan, en formell begäran, till Smittskydd Norrbotten och Folkhälsomyndigheten för att få besked om man får införa besöksförbud på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre under en period. Idag, måndag den 25 januari, kom beskedet att Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun:
Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 2 § förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Förbudet gäller från och med den 27 januari till och med den 16 februari 2021.