Vi har alla ett gemensamt ansvar för att smitta inte kommer in vid något av våra särskilda boenden för äldre samt korttidsboendet Viljan. Smittspridningen av covid-19 ökar i Norrbotten och från och med nu gäller också lokala restriktioner som innebär att man ska undvika att besöka dessa boenden.

I de nya restriktionerna som gäller från och med idag, den 10 november, uppmanas alla som vistas i Norrbottens län att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Vi vet också att hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Med grund i dessa fakta vill vi uppmana alla att undvika att besöka våra särskilda boenden för äldre samt korttidsboendet Viljan.

Läs mer om de lokala restriktionerna på Region Norrbottens webbplats