Foto: Polisen, Östra Norrbotten.
Foto: Polisen, Östra Norrbotten.

Detta meddelande berör dig som förälder. Det är oroligt just nu!

– Vi får höra och kan själva se att barn och ungdomar samlas runt Furuvallen (bakom läktaren) och på Centrum-skolan under kvällstid, berättar Malin Åberg, trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun.
Det handlar om allt från barn i mellanstadieålder till unga vuxna som umgås där föräldrar och andra vuxna vanligtvis inte rör sig. Den här bilden bekräftas också av polisen. Sammantaget får det alla varningsklockor att ringa!

I samråd med polisen vill Kalix kommun därför uppmärksamma er på att vi anser att denna miljö är olämplig för barn och unga under kvällstid, som det ser ut i dagsläget.

Både Kalix kommun och Polisen i Kalix arbetar på bred front för att hantera frågan och skydda och hjälpa barn och ungdomar men vi behöver också hjälp av dig som förälder! Vi vill uppmuntra dig att prata med ditt barn om vad som sker på Furuvallen och Centrumskolan och att du själv gör allt du kan för att få veta var ditt barn är.
– Vi önskar och rekommenderar att du som förälder kollar var ditt barn befinner sig och att du själv går ut en sväng under kvällen när ditt barn är ute, säger Malin Åberg.

Prata också gärna med andra föräldrar och hjälp varandra – fler vuxna skapar trygghet för våra barn!

Du som förälder kan göra skillnad!

  • Gör allt du kan för att få veta var ditt barn är (kanske tror du att ditt barn är tryggt hemma hos en kompis, när det egentligen befinner sig på annan plats).
  • Gå själv ut och se dig om en sväng under kvällen när ditt barn är ute.
  • Prata med ditt barn om vad som händer i samhället, var barn och unga samlas och vad de gör.
  • Prata gärna med andra föräldrar och hjälp varandra.
  • Skaffa dig kunskap om cannabis så att du kan prata med ditt barn om skador och konsekvenser samt bemöta argument. Besök gärna: cannabishjalpen.se, droghjalpen.se, drugsmart.com och iq.se/tonarsparloren

Ditt nej spelar roll!

Din tonåring påverkas av dig och dina åsikter – även om det inte alltid känns så! En viktig anledning till att ditt barn avstår från tobak, alkohol och droger är att du som förälder  förväntar dig det. Din tydliga inställning och en god relation med ditt barn hjälper barnet att göra bra val.

Mer information

Inom socialtjänsten arbetar man dagligen med dessa frågor och om du som förälder känner dig orolig och vill ha stöd eller råd får du gärna ta kontakt via mottagningstelefonen på 072-246 41 44. Socialtjänsten kommer också att ordna en informationsträff den 25 maj klockan 18.00, där öppenvården Freja och polisen berättar mer och ger tips och råd till föräldrar. För mer information och anmälan, kontakta Kalix kommuns trygghets- och preventionssamordnare via malin.aberg@kalix.se.

Fakta om cannabis och unga

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga (nu när införseln är begränsad på grund av stängda gränser har cannabis börjat ersättas av spice).

  • De flesta ungdomar som röker cannabis har börjat med vanliga cigaretter (men inte alla).
  • Många har varit påverkade av alkohol första gången de testar cannabis.
  • Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är via vänner och vänners vänner.
  • THC-halten är betydligt högre i dagens cannabis än den var för 30-40 år sedan. THC är en av många aktiva substanser i cannabis och kanske den som gör mest skada. Spice kan ha extrema halter av THC och därigenom än högre skadeverkan.

Kalix kommun i samverkan med Polisen