Fredag den 2 juni avslutades integrationsprojektet "Ett Attraktivare Kalix", vilket har skapat nätverk och nya möjligheter att umgås "tillsammans". Kylan till trots besökte minst 150 personer aktivitetsdagen.

Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin flög upp till Kalix över dagen för att på plats kunna ge en bild av hur barn har det i världen i dag. Och hur viktig barnens rätt är genom att lyfta fram barnkonventionen. Kalix kommundirektör Maria Henriksson talade alla människors lika värde.
Solbackens femårsgrupp lät alla besökare njuta av kända barnsånger. Deltagarna hade chansen att få sitt ansikte målat, klappa djur, få en insyn i sagornas värld, få information om hjärt -och lungräddning, testa fotboll, få information om simskola och beskåda en utställning med alster som barn tillverkat under projektets gång. Här kunde barnen också få uppleva lyckan i att sitta i en alldeles riktig brandbil! 
Alla besökare fick sätta fast en markering på en världskarta.

Familjecentralen i Kalix står bakom integrationsprojektet i samverkan med Nederkalix församling.