Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under mars månad genomförs den svenska arméövningen Northern Wind i Östra Norrbotten. Arméövningen har närmare 10 000 deltagare som kommer att röra sig mellan Boden i väst och Haparanda i öst.

18 mars: På grund av den pågående militärövningen i Östra Norrbotten kan sophämtningen utebli denna och nästa vecka, för de byar som ligger innanför själva övningsområdet.

Om övningen

Under arméövningen kommer soldater och fordon att trafikera vägar och röra sig i terrängen. Ökat buller från skjutningar och fordon samt störningar i trafiken kan förekomma. Den militära verksamheten med tilltransporter med mera kommer att pågå under perioden 8-18 mars samt 27 mars-7 april.

Huvuddelen av övningen pågår 18-27 mars. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.Övningsområde, Northern Wind 2019.

Under Northern Wind övas nationellt försvar, tillsammans med underställda utländska förband. Övningen bidrar även till ökad vinterförmåga. Då många deltagare är av andra nationaliteter övas även förmågan att ge och ta emot stöd från utländska förband. Finsk-svenska samarbetet är en viktig del då den svenska brigaden förstärks med en finsk bataljonsstridsgrupp.

Parallellt med arméövningen Northern Wind, genomförs Flygvapenövning 2019 i norra Sverige (22–27 mars).

Länkar

Officiell sida för Northern Wind 2019
Länsstyrelsen om arméövningen