Du kan ringa 113 13 för information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Numret är öppet dygnet runt, året om och när du ringer får du prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13.

Det är SOS Alarm som i samverkan med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram numret som ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser statliga och centrala myndigheter samt allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.