Som ett komplement till vårt informations- och dialogmöte i början av december vill vi få in fler synpunkter från nationella minoriteter och utför därför en enkätundersökning. Vi vore väldigt tacksamma om ni vill ge oss er syn och era behov, så att vi tillsammans kan nå ett bra resultat.

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Alla nationella minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att kommunerna har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk
och kulturer.

Enkät om nationella minoriteter

Det går bra att svara på valfritt nationellt minoritetsspråk. Sista dag för att svara på enkäten är den 17 januari.

Föredrar du enkäten i pappersformat finns den att hämta i kommunhusets reception samt på Kalix bibliotek. Vill du istället ha enkäten hemskickad, kontakta då samordnaren Maria Vanhapiha Bergström via växeln 0923-650 00.