Alla som identifierar sig som nationell minoritet är varmt välkomna på ett öppet informations- och dialogmöte för nationella minoriteter! Den 11 december, klockan 18.00–19.30 i sessionssalen, kommunhuset (ingång från parkeringen).

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer(som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar.

Kom för att lyssna på dina rättigheter och möjligheter och om du vill kan du diskutera tillsammans med kommunen i dessa frågor.

På plats finns kommunens interna arbetsgrupp förnationella minoriteter som består av politiker, tjänstepersoner samt koordinator.

Program

  • Information om nationella minoriteters rättigheter
  • Kort om kommunens arbete med riktlinjer
  • Öppen dialog om nationella minoriteters förväntningar och behov med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med fokus på information, utbildning,omsorg samt fritid och kultur.

Vi bjuder på kaffe och fika.
Varmt välkommen!

P.S. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Kalix kommuns sida om nationella minoriteter.