Kalix kommun jobbar nu med att ta fram mål och riktlinjer för de nationella minoriteterna. Därför vore vi väldigt tacksamma om ni vill ge oss er syn och era behov, så att vi tillsammans kan nå ett bra resultat. Vi vill ha dina svar senast den 14 april.

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Alla nationella minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att kommunerna har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk
och kulturer.

Enkät om nationella minoriteter

Det går bra att svara på valfritt nationellt minoritetsspråk. Vi har förlängt svarstiden – sista dag för att svara på enkäten är den 14 april.