Svenska: Tillhör du en nationell minoritet? Meänkieli: Kuuluks sie kansalisheen minuriteethiin? Finska: Kuulutko kansalliseen vähemmistöön?

Tillhör du en nationell minoritet?

Välkommen på ett öppet informations- och dialogmöte för nationella minoriteter!

Alla som identifierar sig som nationell minoritet är välkommen. Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar.

Den 8 december, klockan 18.00-19.30
Plats: digitalt via Teams

På grund av pandemin måste mötet ske digitalt, du kan delta via dator, surfplatta eller telefon. Anmäl dig senast den 30 november via www.kalix.se/dialog Där kan du också skriva om det är någon särskild fråga eller punkt du vill ta upp. Den 1 december skickar vi ut handlingar inför mötet via mail, de kommer även att finnas tillgängliga på biblioteket samt i kommunhusets reception. Vi skickar även ut information om hur du ansluter dig till mötet.

Kom för att lyssna på dina rättigheter och möjligheter och om du vill kan du diskutera tillsammans med kommunen i dessa frågor. På plats finns kommunens interna arbetsgrupp för nationella minoriteter, som består av politiker, tjänstepersoner samt koordinator.

Program

  •  Information om nationella minoriteters rättigheter
  • Öppen dialog om nationella minoriteters förväntningar och behov med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med fokus på information, utbildning, omsorg samt fritid och kultur.
  • Statsbidraget för förvaltningsområde för finska och meänkieli

Varmt välkommen!

Mer information om nationella minoriteter hittar du på vår hemsida kalix.se.

Inbjudan presenteras här också på våra förvaltningsområdens språk, finska och meänkieli.

Kuuluks sie kansalisheen minuriteethiin? (meänkieli)

Tervetuloa avoihmeen kansalisien minuriteettien informasuuni- ja dialoogimööthiin.

Kaikki jokka tuntee ette het kuuluva kansalisheen minuriteethiin oon tervetulheita. Ruottin viis kansalista minuriteettia oon juutalaiset, roomit, ruottinsuomalaiset, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset.

8 joulukuuta, kello 18.00-19.30
Paikka: tikitaalisesti Teamsin kautta

Pantemiin takia möötti pittää olla tikitaa-linen, sie voit olla myötä taattorin, tablettilaitheen/syrfplatan eli telofoonin kautta. Ilmoita ittesti viimisthään 30 nuvemperia kautta www.kalix.se/dialog
Sielä sie voit kans kirjottaa jos halvat ottaa ylös jonku erityisen asian eli omrootin. 1 joulukuuta met lähetämä möötin tokymentit mejlin kautta, net voipi kans noutaa pipliuteekista eli kunnantalon resepsuunista. Met lähtämä kans informasuunia miten sie liityt eli anslyyttaat mööthiin.Tule kuuntelehmaan sinun oikeuksia ja maholisuuksia ja jos halvat voit praatia kunnan kans näistä kysymyksistä. Paikan päälä oon kunnan vähemmistötyön sishäi-nen työryhmä, jossa oon matkassa pulittiikeriä, tjänstepersuunija ja koortinaattori.

Prukrammi

  •  Informasjuunia kansalisien minuriteettien oikeuksista
  • Aukea dialoogi kansalisien minuriteettien förväntninkistä ja tarpheista vähemmistölain nojala, omrootista informasuuni, esikoulu/koulu, vanhuustenhuolto ja kulttuuri.
  • Meänkielen ja suomen kielen hallintoa luheen valtionavustuksesta

Lämpimästi tervetuloa!

Lissää informasuunia löytyy kunnan veppi-sivulta kalix.se ko klikkaat meänflakua.

Kuulutko kansalliseen vähemmistöön? (suomi)

Tervetuloa avoimeen kansallisien vähemmistöjen informaatio- ja dialogikokoukseen.

Kaikki jotka tuntevat kuuluvansa kansalliseen vähemmistöön ovat tervetulleita. Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat: juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset.

8. joulukuuta, kello 18.00-19.30
Paikka: digitaalisesti Teamsin kautta

Pandemian vuoksi kokouksen on oltava digitaalinen, voit osallistua tietokoneen, tablettilaitteen tai puhelimen kautta. Ilmoittaudu viimeistään 30. marraskuuta kautta www.kalix.se/dialog
Siellä voit myös kirjoittaa jos on jokin erityinen asia tai aihe minkä haluat nostaa. 1. joulukuuta lähetämme kokoukseen liittyvät dokumentit sähköpostitse, ne tulevat myös olemaan saatavissa kirjastossa sekä kunnantalon vastaanotossa. Lähetämme myös tietoja kokoukseen liittymisestä.

Tule saamaan tietoa oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi vähemmistöön kuuluvana henkilönä. Jos haluat, voit osallistua keskusteluun sinua koskevista ajankohtaisista asioista. Paikalla on Kalixin kunnan sisäinen kansallisten vähemmistöjen työryhmä, joka koostuu politiikoista, virkahenkilöistä ja vähemmistökieliasioiden koordinaattorista.

Ohjelma

  • Informaatiota kansallisien vähemmistöjen oikeuksista
  • Avoin dialogi kansallisten vähemmistöjen odotuksista ja tarpeista vähemmistökielilain nojalla toteutettavasta tiedotuk- sesta, koulukysymyksistä, vanhustenhuollosta sekä kulttuurityöstä Kalixissa.
  • Suomen ja meänkielen hallintoalueen valtionavustuksesta

Lämpimästi tervetuloa!

Lisää tietoja löytyy kunnan verkkosivuilta kalix.se klikkaamalla suomen lippua.