I början av mars sände P4 Norrbottens Meänraatio tre olika inslag från Kalix på meänkieli och finska. I dessa hör man den positiva och framåtsträvande kraften som på orten vad gäller meänkieli och finska.

Kaihnuun tie meän- ja suomenkieliseksikki / Kalix väg mot att bli meänkieli- och finsktalande

Kalix kommun får statliga medel för att ordna service på finska och Meänkieli. Så här används de!

"Vi vill vara med att bestämma" /Meinaavat ettei Kaihnuun kunta kuuntele kielenkäyttäjiä

I Kalix bestämmer kommunen hur de statliga medlen ska användas, något som minoritetsorganisationerna ifrågasätter.

"Kunta alkas kasvamhaan jos antas kielile siiaa / Kalix skulle växa om språken togs på allvar"

Intressegrupper för finska och meänkieli delar med sig av idéer om hur ett trespråkigt Kalix ska se ut.