E-läroboken ”Elvytä kieltä” lanseras under mitten av oktober, men författaren och pedagogen Taina Sampakoski har redan nu inspirerat några från förskolepersonalen om språkrevitalisering i förskola och skola med hjälp av materialet.

Bakgrunden till boken är en ändring i skollagen som träder i kraft i juli 2015. Då slopas kravet på grundläggande kunskaper i modersmål för att få läsa de nationella minoritetsspråken - finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddish. Detta innebär att även de som inte har språket hemma nu får möjlighet att lära sig sina mor- och farföräldrars språk.

Konkreta tips

Taina Sampakoski gav personalen konkreta tips och idéer på hjälpmedel samt pedagogiska arbetssätt som följer samma modell som den naturliga inlärningen av vårt första språk.
Riitta Väyrynen var en av pedagogerna som deltog och hon tyckte att det var intressant.
‒ Det var jätteroligt och jag fick samtidigt bekräftat att även mina egna metoder passar in i denna modell. Jag ska definitivt testa detta i förskolan.

"Intressant upplägg"

Hos förskolechefen Ivar Christoffersson föddes tankar om att få med Taina i förskolans arbetsplatsträffar för att visa på möjligheter utifrån boken.
‒ Det var ett intressant upplägg för att barnen ska få tillgång till modersmålet, fastslår Ivar.
Lärarhandboken är skriven på finska och riktar sig till pedagoger i första hand, men även föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som är intresserade av att återuppliva språket, minoritetsspråk eller vilket språk som helst.