Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, delar varje år ut tre stipendier. Kultur-, idrotts-, och integrationsstipendiet.

Stadgar för respektive stipendium kan du läsa här.

Skicka ditt förslag med motivering senast 30 april 2019 till: Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, Nygatan 4, 952 81 Kalix.

Det går också att mejla in ditt förslag till fritids- och kulturförvaltningen.