Kalix kommun, Fritids- och kulturnämnden, delar varje år ut tre stipendier, inom områdena kultur-, idrotts och Integration.

Stadgar för respektive stipendium finns på sidan Stipendier under fliken Uppleva.
Skicka ditt förslag senast 30 april 2018 till:
Kalix kommun,
Fritids- och kulturförvaltningen
Nygatan 4, 952 81 Kalix.
Det går också att mejla till:
fritids-ochkulturnamnden@kalix.se

Fritids- och kulturförvaltningen