I Kalix finns det ett brett utbud av aktiviteter som barn och ungdomar 6 till 15 år kan delta i under sommaren – och allt är så klart gratis!

Här kan du läsa om Kalix kommuns sommarlovsaktiviteter 2019

Sommarlovsaktiviteterna arrangeras av Kalix kommun och av lokala föreningar och
studieförbund med stöd från Socialstyrelsen. Om inget annat anges krävs det
ingen anmälan eller förkunskaper till aktiviteterna.

För mer information om aktiviteterna ring 0923-651 18. Det går också bra att skicka e-post till
forening@kalix.se om du har någon fråga.