Kalix skidklubb har sökt och fått medel från Allmänna arvsfonden och tillsammans med kommunen påbörjas nu bygget av en tillgänglighetsbana.

Snart påbörjas arbetet med att anlägga en tillgänglighetsbana på Kalix skidstadion på Djuptjärn. Tillgänglighetsbanan blir en asfalterad slinga där framför allt barn och ungdomar kan träna på ett tryggt och säkert sätt. Det är Kalix skidklubb som sökt och beviljats medel av Allmänna arvsfonden för tillgänglighetsbanan och Kalix kommun är med och finansierar projektet. Tillgänglighetsbanan kommer inte bara att vara tillgänglig för Kalix skidklubb utan även för andra föreningar och allmänheten. Kalix kommun ser också fler möjligheter till utveckling i området.
Magnus Granljung, ordförande i Kalix skidklubb, Karl-Göran Lindbäck, chef för Fritids- och kulturförvaltningen och Britt-Inger Nordström, ordförande för Fritids- och kulturnämnden berättar mer.