Kalix kommun satsar just nu på att renovera, förbättra och förnya flera olika fritidsanläggningar på orten.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist pratar här med fritids– och kulturchef Karl-Göran Lindbäck för att få veta mer.