Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Kalix Kommun vill påminna föreningar att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Vi uppmanar föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19. Att till exempel dela vattenflaska och annan utrustning är olämpligt.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller för alla former av idrottsutövande. Den som ansvarar för träningen eller tävlingen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.

Idrotts- och kulturarrangemang

Tills vidare gäller regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, till exempel idrottstävlingar. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men ska utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning av coronaviruset. Arrangören är ytterst ansvarig för att arrangemanget följer myndigheternas råd och riktlinjer.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

För alla evenemang och sammankomster ska föreningen göra en riskbedömning och vidta försiktighetsåtgärder. Riskbedömningen är ett verktyg där ni som arrangör identifierar olika risker vid er sammankomst och hjälper er att anpassa och göra lämpliga åtgärder. Allt för att minska risk för smittspridning i samband med er sammankomst. Det är föreningen som ansvarar för riskbedömningen.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

•    Genomför en riskbedömning
•    Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
•    Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Riskbedömningsverktyg

Riskbedömningen gör du via Folkhälsomyndighetens hemsida, den hjälper er att anpassa och göra lämpliga åtgärder. Allt för att minska risk för smittspridning i samband med er sammankomst.