Fritids- och kulturnämnden har beslutat om nya öppettider för badet på SportCity. – Vi har lyssnat på våra medborgare och försökt tillgodose önskemålen på bästa sätt men hur det än är så måste vi effektivisera, säger Britt-Inger Nordström, ordförande för Fritids- och kulturnämnden.

Redan i augusti kortades öppettiderna för badet på SportCity och många blev upprörda och oroliga.
– Vi var tvungna att med kort varsel korta våra öppettider och här borde vi förstås ha informerat tydligare om att detta var en akutåtgärd och inte något permanent, säger Karl-Göran Lindbäck, Fritids- kulturchef på Kalix kommun.

Men faktum är att Kalix kommun, liksom de flesta kommuner i landet, måste effektivisera.
– Att ändra öppettider för badet i SportCity är en åtgärd som vi måste genomföra men vi hoppas förstås att kunna göra det på ett sådant sätt att så många som möjligt fortfarande kan nyttja badet, säger Britt-Inger Nordström.
Genom att ändra öppettiderna för badet på SportCity kan man använda både personalen och lokalerna på ett mer effektivt sätt. Eftersom det är skolbad mellan klockan 8.30 och 13.30 på dagarna är anläggningen igång och personalen på plats redan från tidig morgon. Det innebär därmed ökade kostnader ju senare man bemannar badet.
– Det ger ju dess värre våra besökare lite mindre valfrihet, men vi erbjuder fortfarande morgon- och motionssim och kvälls- och helgöppet, så vi hoppas att alla som vill bada och simma ska hitta en tid som passar, säger Britt-Inger.
De ändrade öppettiderna innebär en effektivisering på 85 000 kronor per år.

Detta är de nya öppettiderna

Gäller från och med onsdag den 9 oktober

På Fritids- och kulturnämndens sammanträde den 3 oktober beslutade man att ändra öppettiderna för badet på SportCity. Bland annat kommer man att ha olika öppettider för hög- och lågsäsong och motionssim på kvällstid måndagar och torsdagar. Så här ser öppettiderna ut under högsäsong (oktober till februari) från och med onsdag den 9 oktober:

Måndagar 14.00–21.00
Vattengympa 09.00–12.00 och motionssim 20.00–21.00.

Tisdagar 14.00–19.00
Morgonsim 06.00–08.00 och skolbad 08.30–13.30.

Onsdagar 14.00–19.00
Skolbad 08.30–13.30.

Torsdagar 14.00–21.00
Morgonsim 06.00–8.00, skolbad 08.30–13.30 och motionssim 20.00–21.00.

Fredagar 14.00–18.00
Babysim för barn 0–3 år 09.00–11.00 (i lilla bassängen) och skolbad 08.30–13.30.

Lördagar 09.00-16.00

Söndagar 11.00-16.00