Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning stängs Kalix kommuns samtliga idrottshallar för träning från och med tisdag den 14 april. Beslutet gäller tills vidare.

Stängningsbeslutet gäller även SportCity med bad och gym. Bowlingen i Galleria Kalix och Björknäs ridanläggning har däremot öppet som vanligt. Kalix kommun uppmanar alla som kan att fortsätta träna, men helst utomhus och utan närkontakt. Kalix kommun erbjuder bland annat möjligheten att träna i utegymmet nedanför Strandängsbadet, och på Manhemsskolans multiarena. Den senare bokar du via e-tjänsten "Webbokningen".

I sina rekommendationer skriver Folkhälsomyndigheten bland annat att alla har personligt ansvar för att hålla avstånd till andra i badhus och gym, och att man bör undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. Myndigheten råder därtill idrottsföreningar och -arrangörer att:

  • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
  • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
  • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
  • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
  • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Fritids- och kulturförvaltningen gör bedömningen att dessa råd inte går att efterfölja i kommunens offentliga duschrum, omklädningsrum och träningshallar, och därför stängs dessa alltså från och med tisdag den 14 april.