Erkki Haarala instruerar Rose-Marie Nilsson i HLR. Helena Larsson agerar skadad.
Erkki Haarala instruerar Rose-Marie Nilsson i HLR. Helena Larsson agerar skadad.

Fritids- och kulturförvaltningen i Kalix har nu börjat utbilda instruktörer i Hjärtlungräddning (HLR). Instruktör Erkki Haarala förklarar att initiativet kommer sig av en skakande händelse i maj 2014.

– Efter en incident där en flicka fick hjärtstopp på en fotbollsplan beslutade fritids- och kulturnämnden att sätta in det som ett krav för att få föreningsstöd, att alla föreningar ska utbilda instruktörer hos sina ledare.

Tanken är varje förening ska utse en ledare att gå instruktörsutbildningen, denne ska sedan ta med sig kunskaperna till föreningen och instruera övriga ledare. Erkki Haarala fastslår att kunskap om HLR bidrar till att skapa ett säkrare samhälle.
– Det är en bra kunskap att ha för sig själv och sina anhöriga, men det är också en bra kunskap för föreningen som man är aktiv och engagerad i. Man kan vara flera föreningar som delar på en instruktör också. Har man få medlemmar kan det vara ett effektivt sätt.

Enormt viktigt

Helena Larsson, är ledare och blivande HLR-instruktör vid Kalix Ryttarförening, och hon värdesätter utbildningen högt.
– Det kan vara livsavgörande, så det är enormt viktigt. Jag kommer att ha genomgång för alla våra instruktörer. Vi har ungefär 150 aktiva per vecka, så det kommer väl till pass.
Rose-Marie Nilsson, som är ordförande för Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i Kalix ser det hela som en utmaning.
– Det svåraste är inblåsningarna, och att kunna lära ut. Man tar ju till sig mycket, men att lära ut blir en utmaning!

Bra kunskap

Jörgen Wennström kommer att instruera både folketshusföreningen i Morjärv och Haparanda-Kalix diabetesförening i HLR. Han ser det som en rikedom att kunna hjälpa människor i nöd.
– Om man går på samhället och någon ramlar ihop framför en så vet man ju vad man kan göra för att om möjligt hjälpa till att rädda det här livet. Det är ju inte någon garanti men man gör vad man kan, och det känns bra att ha den kunskapen.