Foto: Gudellaphoto via Mostphotos.
Foto: Gudellaphoto via Mostphotos.

Kalix kommun är fyra av i Ungdomens Nykterhetsförbunds (UNF:s) senaste kommunranking över tillgången till en bra fritid för ungdomar i Sveriges kommuner. Totalt 199 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen.

Sedan 2012 har UNF årligen sammanställt rankingen, vilken baseras på en webbenkät som kommunerna fått svara på samt data insamlad från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Betygsatta områden

Frågorna handlar om ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och ekonomiska satsningar på kultur och fritid i kommunen.  Områdena betygsattes (1–5). De delar där kommunen självskattat sina insatser och uppskattat ungdomars upplevelse av inflytande betygsattes inte.

Över hälften underkändes

De 93 kommuner som fick godkänt hade ett medelvärde på minst tre av fem. Med poängsnittet 4,3 får Kalix väl godkänt, men bäst var Ludvika med 4,7 poäng i snitt. Hela 105 av kommunerna i undersökningen underkändes, vilket motsvarar 53 procent av de svarande.

Läs mer på UNF:s hemsida.