Kalix kommun rankas som delad åtta i landet och tvåa i länet när Naturvårdsverket sammanställer Årets Friluftskommun 2020. Jönköping vinner utmärkelsen, medan Piteå kommun rankas främst i Norrbotten – blott en halv poäng före Kalix.

Hela fem kommuner landade på maxpoängen (32). Efter utslagsfrågan "goda exempel" stod Jönköpings kommun som vinnare av Årets Friluftskommun 2020. Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Kalix är alltid i topp!

Piteå rankades främst i Norrbotten med 31,5 poäng och Kalix landade på 31 poäng, vilket innebär en delad åttondeplats. Kommunens fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck är nöjd.
– Tvåa i Norrbotten och delad åtta i landet är inte så dåligt. Vi är alltid i toppen!

En poäng från max

Kalix kommun är en poäng från maxpoängen, vilket Karl-Göran Lindbäck förklarar så här.
– Det beror på att vi inte har fått något LONA-projekt godkänt under året. Alltså en fråga där vi inte uppfyller kraven.
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Läs mer om utmärkelsen Årets Friluftskommun på Naturvårdsverkets hemsida.