I enlighet med Regeringens skärpta restriktioner vidtar Kalix kommun nya åtgärder för att bidra till att minska ytterligare spridning av covid-19.

Enligt direktiven bör all verksamhet som bedrivs av staten, kommuner och regioner och inte är nödvändiga omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat idrottshallar, badhus och bibliotek. Läs mer på krisinformation.se 

Kalix Folkets Hus, inklusive bibliotek och café, håller stängt

Kalix Folkets Hus, inklusive biblioteket och café Ankaret, håller stängt från den 22 december tills vidare. Undantaget är Vuxenutbildningen som inte påverkas av stängningen. OBS! Jul för alla den 24 december kommer att hållas utomhus, på torget framför Kalix Folkets Hus.
Bibliotekets digitala tjänster kan även fortsatt användas. Biblioteket fortsätter också att erbjuda tjänsten Boken kommer för dig som är 70+ eller tillhör riskgrupp.

Kontakta Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen kan nås via telefon, mail eller digitala möten. Inga fysiska möten bokas för närvarande. Kontakta Fritids- och kulturförvaltningen via Kalix kommuns växel på 0923-650 00.