Vi vill påminna både besökare och kalixbor om möjligheten att använda gästhamnen intill Strandängsbadet för tillfälliga besök till Kalix centrum.

Från hamnen är det gångavstånd till ett bra utbud av service, sevärdheter och aktiviteter.

Gästhamnen har 12 platser med bommar samt en separat brygga för långsidesförtöjning för större båtar. Hamnen är avgiftsfri och till för kortare besök, maximalt ett dygn/tillfälle.

Du kan läsa mer här.