Fritids- och kulturförvaltningens släppte nyligen en analys av idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i Kalix. Av den framgår bland annat att jämställdheten vad gäller idrottsutövande för barn och ungdomar från 7–20 år är högre i Kalix än för landet i genomsnitt.

Under 2016 stod flickor för 45 procent av Kalix idrottsföreningars samlade deltagartillfällen, och pojkar för resterande 55 procent. Andelen deltagartillfällen bland flickor och pojkar i Kalix är därmed mer jämställd än riksgenomsnittet, där flickor står för 39 procent av deltagartillfällena och pojkar för 61 procent.
De populäraste idrotterna för åldersgruppen 7–20 år i Kalix är lagsporter som fotboll (42,6 procent av deltagandetillfällen), ishockey och innebandy.
De tre populäraste idrotterna bland pojkar är fotboll, ishockey och bandy medan det hos flickor är fotboll, ridsport och innebandy.

Analysen grundas på statistik från Riksidrottsförbundet för aktiviteter under våren och hösten 2016. I underlaget saknas uppgifter om idrotter såsom basket, golf, boxning, kampsport och skytte på grund av att dessa föreningar ej sökt statligt lokalt aktivitetsstöd för 2016.

Du som är intresserad kan här ladda ned och läsa hela analysen i pdf-format.