Entreprenören NYAB påbörjar i veckan arbetet med tillgänglighetsbanan vid Kalix skidstadion i Djuptjärn. Det kommer att bli en asfalterad slinga där framför allt barn och ungdomar kan träna på ett tryggt och säkert sätt.

Du som vistas i området kan uppleva störningar. Det kan vara svårt att ta sig fram och belysningen kan stundtals vara urkopplad. Entreprenören gör dock allt för att minimera störningarna. De arbeten som påbörjas denna vecka består av gräs- och slyröjning, avverkning av skog och stenplockning. Även dikningsarbeten samt schaktarbeten för tillgänglighetsbanan kommer att påbörjas.

Tillgänglighetsbanan finansieras av Kalix skidklubb med stöd från Allmänna Arvsfonden och Kalix kommun. Tillgänglighetsbanan kommer inte bara att vara tillgänglig för Kalix skidklubb utan även för andra föreningar och allmänheten. Kalix kommun ser också fler möjligheter till utveckling i området.