Idag – torsdag den 6 augusti – öppnar Kalix kommun idrottshallarna igen. Det innebär att det åter är möjligt att ha träningar och aktiviteter inomhus.

Idrottshallarna bokas på samma sätt som tidigare men det finns några saker att tänka ha i åtanke.

Dusch- och omklädningsrum

Idrottshallarnas omklädningsrum kommer fortsatt att ha restriktioner. Deltagarna uppmanas att duscha och byta om hemma.   

  • Från och med måndag den 7 september kan deltagarna lämna ytterkläder och skor i omklädningsrummen. Det blir också tillåtet att använda toaletterna i de omklädningsrum där det finns.
  • Torsdag den 1 oktober blir det återigen möjligt att duscha och byta om i alla anläggningar med omklädningsrum.

Föreningar med verksamhet i Part Arena tillåts byta om på plats, dock måste varje lag sprida ut sig i minst två omklädningsrum.

Coronaanpassad träning

Det är viktigt att alla föreningar anpassar sin träning och följer respektive specialidrottsförbunds (SF) riktlinjer (en innebandyförening följer Svenska innebandyförbundets riktlinjer) och Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Till exempel; Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien

Riksidrottsförbundet: Det här gäller för inomhusidrotter och närkontakt.

Folkhälsomyndigetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller är:

  • Om möjligt vara utomhus.
  • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel.

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Organisationer, föreningar, verksamheter och företag i Sverige har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att de ansvarar för att skapa utrymme för att undvika trängsel, och ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Alla personer har ansvar för att hålla avstånd och undvika stora sammanhang.

Säsongstider

De föreningar som har ansökt om säsongstider med start den 1 september kommer att få besked om dessa under vecka 33.

Har ni frågor så är ni välkomna att höra av er till föreningsstrateg Mikael Lindberg.