Den 18 november är sista dagen då biblioteket i Töre har öppet. Alla böcker skänks till skolan, förskolan, fritids och Töreborna. Lässugna välkomnas att låna böcker på huvudbiblioteket i Kalix Folkets Hus eller digitalt via bibblo.se.

Det förs ingen statistik över hur många besökare biblioteken har men antalet besök räknas. För Töre bibliotek har antalet besök stadigt gått ner, från cirka 1 500 besök 2017 till cirka 1 000 besök 2018 och ungefär 500 i år. Detta kan jämföras med huvudbibliotekets drygt 66 000 besök under 2018.
– Det är förstås tråkigt att behöva stänga ett bibliotek men antalet besök har minskat kraftigt de senaste åren medan kostnaderna för lokal, personal, böcker och tidningsprenumerationer är de samma eller till och med ökar, säger Margit Petersson, Kulturchef på Kalix kommun.

När biblioteket i Töre stänger tas böckerna om hand och skänks bort

– Vi vill att böckerna ska komma Töre och Töreborna till gagn och därför skänker vi barn- och ungdomsböcker och facklitteratur till förskolan, skolan och fritids i Töre, berättar Margit. Måndag den 25 och onsdag den 27 november klockan 9.00–17.00 öppnar också bibliotekarien Anneli Magnusson dörrarna till biblioteket i Töre för att skänka bort resten av böckerna till lässugna Törebor.

E-böcker och fjärrlån ökar tillgängligheten

Töreborna, och alla andra kommuninvånare, kan låna böcker på huvudbiblioteket i Kalix Folkets Hus sex dagar i veckan. Man kan också göra så kallade fjärrlån där man lånar böcker från vilket bibliotek som helst i Sverige, och vissa utomlands. Och för den som inte har möjlighet att besöka biblioteket fysiskt, finns bibblo.se.