Måndag den 11 januari öppnar biblioteket i Kalix Folkets Hus upp igen, men endast för avhämtning och snabba ärenden. Vi hänvisar i första hand till bibliotekets digitala tjänster för böcker, tidningar och film.

Så väl Kalix Folkets Hus som själva bibliotekslokalen är även fortsättningsvis avstängda. Besökare kan endast komma fram till utlåningsdisken samt använda självbetjäningen. Antal besökare är begränsade till max fem personer åt gången.

Biblioteket kommer att ha begränsade öppettider:

  • Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 11.00–14.00
  • Onsdag klockan 15.00–18.00

Du når oss via telefon, på 0923-651 56, måndag–fredag klockan 10.00–16.00.

Bibliotekets digitala tjänster

Vi uppmanar alla att i första hand använda bibliotekets digitala tjänster för böcker, tidningar och film:

Vi vill gärna vara en mötesplats, men inte just nu

Istället gör vi så gott vi kan för att erbjuda dig service. Detta innebär snabba ärenden på max 15 minuter. Samtliga ärenden sker nu vid självbetjäningen eller vid lånedisken då resten av biblioteket är avstängt.

Den här servicen kan du få på biblioteket:

  • Du kan hämta ut dina reservationer och fjärrlån.
  • Du som vill låna böcker, reservera i första hand på bibblo.se.
  • Kopiering, utskrifter och scanning: Vi kan endast skriva ut sådant som du kan skicka till oss på mejl, eller till exempel blanketter vi kan söka fram på internet. Vi kan tyvärr inte skriva ut sådant som bankutdrag eller annat som kräver inloggning och hantering av personuppgifter. Du kan tyvärr inte heller få tillgång till våra datorer.
  • Behöver du hjälp med att hitta något att läsa hänvisar vi dig till vår Take-away tjänst. Vi förbereder en kasse med det du önskar låna som du kan hämta ut på biblioteket. Kontakta oss på biblioteket@kalix.se eller på telefon 0923-651 56.
  • Vi erbjuder även tjänsten Boken kommer för dig som är 70+ eller tillhör riskgrupp genom att köra hem böckerna till dig.
  • Vill du ha hjälp att hitta barn- och ungdomsböcker kan du höra av dig till barnbibliotekarierna på biblioteket@kalix.se eller på telefon till 0923-651 56 så hjälper vi dig.
  • Boklådor till förskolor och skolor kan du som lärare beställa som vanligt.

Det finns ett bokinkast inne i Kalix Folkets Hus.

Vi är alla en del av samhället och måste göra vårt för att bidra till en minskad smittspridning av covid-19 och en minimerad exponering för alla som tillhör en riskgrupp. Kom ihåg att hålla avstånd och inte besöka biblioteket om du har sjukdomssymptom. Mer information om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.