Fredag 25/10 har biblioteket stängt på grund av personalutbildning.