Grillplatsen vid Golden gate bron med utsikt mot Filipsborg har brunnit under natten, och kan inte längre användas. Vi vet i dagsläget inte vad som har orsakat branden. Incidenten är polisanmäld, och kommer att utredas.