Bidraget utges till pensionärsföreningar som är anslutna till en riksorganisation och baseras på antalet medlemmar under förutsättning att verksamhet bedrivs. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och utanförskap i tider av en pandemi.

Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig frisk och för att må bra. Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen +65, inte bara till medlemmar i pensionärsföreningar.

Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen.
Aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen, inte bara medlemmar vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. 

Bidraget betalas ut en gång per år. Redovisning av aktivitet sker senast den 31/1 2022, med separat blankett.