Festivalerna övervintrar, men vi kommer tillbaka 2021 – en sommarhälsning från festivalnätverket i Norrbotten!

I Norrbotten har det sedan 2009 funnits ett nätverk för tryggare festivaler och marknader. I nätverket ingår representanter från Piteå dansar och ler, Kirunafestivalen, Boden alive, Sommarfesten Kalix, Luleå Hamnfestival, Polisen, IQ, Luleå kommun, Piteå kommun, Region Norrbotten och Länsstyrelsen.

Det övergripande målet för nätverket är att bidra till tryggare och attraktiva festivaler och marknader. Det sker bland annat genom ett gemensamt arbete för nolltolerans kring alkohol för barn under 18 år och på olika sätt motivera vuxna till en mer hälsosam alkoholkonsumtion. Men även genom polisens direktförverkande av alkohol, ansvarsfull alkoholservering och tillsyn, Blås Grönt och Varannan vatten.
   – Vårt gemensamma arbete har gett resultat, antalet våldsbrott under 2019 för samtliga festivaler och marknader utgör en fjärdedel av antalet våldsbrott för en festival 2008, säger Örjan Esensjö, Hamnkalaset i Luleå.
De senaste åren har vi påbörjat ett gemensamt arbete för att förebygga sexuella ofredanden som vi också uppfattar har gett resultat.
Festivaler och marknader är en del av den norrbottniska sommaren. Under de ljusa sommarnätterna är festivalerna viktiga mötesplatser för såväl besökare som för oss som bor i Norrbotten.
   – Det är väldigt tråkigt att vi blir tvungna att ställa in årets festivaler och marknader, men vi kommer tillbaka nästa år, säger Karl-Göran Lindbäck, Sommarfesten i Kalix.
Nätverket kommer att fortsätta utveckla arbetet för trygga och attraktiva festivaler.

Festivalnätverket i Norrbotten.