Storpublik under Emil Assergårds spelning på sommarfesten 2019. Foto:Oliver Åström.
Storpublik under Emil Assergårds spelning på sommarfesten 2019. Foto:Oliver Åström.

Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

Under en pressträff på tisdagen meddelade regeringen att Sverige den 29 september går in i den fjärde fasen av att lätta coronarestriktionerna.

När vi går in i steg fyra i regeringens avvecklingsplan av restriktioner sker följande:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

På Folkhälsomyndighetens inrådan kommer Socialdepartementet inom kort att föreslå att vaccinationsbevis ska kunna användas vid större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i steg 4.

Läs mer om steg 4 på regeringens hemsida.