På grund av det dåliga isläget kan vi tyvärr inte köra upp det efterlängtade Älvspåret med pistmaskin som vi brukar.

Den tidiga och rikliga snön har gjort att isen är för tunn för vår pistmaskin. Spårdragning kommer därför att ske med skoter och spårdragare tills vidare. Vår förhoppning är att kunna preparera ett bättre spår med pistmaskin senare i vinter när istjockleken tillåter.