På Evenemang i Kalix är målet att samla allt som händer i Kalix under ett paraply. Grundtanken är att de allra flesta lägger ut sina evenemang på Facebook, och förhoppningen är att alla dessa evenemang ska nå en bredare publik genom Evenemang i Kalix!

Evenemang i Kalix är i grunden ett Facebookcommunity som samlar evenemang från hela Kalix. Alla evenemang som Evenemang i Kalix är medvärd till speglas också i Evenemangskalendern som finns på boikalix.se.

Det är Kalix kommun som ligger bakom Evenemang i Kalix, och målet är att sidorna ska växa och inkludera merparten av alla evenemang i Kalix.

Hur gör du då för att få med ditt evenemang på sidan?

Jo, när du redigerar ditt Facebookevenemang lägger du helt enkelt till "Evenemang i Kalix" som medvärd.
OBSERVERA att du måste skapa ett offentligt evenemang, vilket du bara kan göra från en Facebooksida. Skapar du evenemang från din egen profil kan du bara bjuda in dina Facebookvänner som medvärdar.

Alla evenemang är välkomna

Förhoppningen är att även du, ditt företag eller din förening vill synas här med era evenemang – små som stora. Du får gärna lägga till “Evenemang i Kalix” som medvärd redan när du skapar evenemanget på Facebook, men det går lika bra att lägga till sidan i efterhand.
Vi har även möjligheten att lägga till evenemang manuellt (utan att vara medvärd), men det innebär vissa begränsningar i hur evenemanget kan visas. Risken är också stor att vi missar just ditt evenemang, så chansa inte!

Ny evenemangskalender

Alla Facebookevenemang från denna sida knyts till en automatiserad evenemangskalender som finns på boikalix.se.
För att ert evenemang ska komma med i evenemangskalendern måste ni göra “Evenemang i Kalix” till medvärd! Det kan dröja upp till en timme innan uppdateringar av ditt Facebookevenemang slår igenom på hemsidan.