På Idrottens dag den 10 september kommer Sportoteket att byta namn till Fritidsbanken. Kalix kommun går därmed med i ett landsomfattande nätverk för utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Sportoteket är ett samarbete mellan Kalix kommuns fritids- och kulturförvaltning och Draget. Syftet är minskade kostnader och en bättre miljö genom utlåning av sport- och fritidsutrustning. Utrustningen återanvänds tills hela livslängden är utnyttjad, det är bra för både människa och miljö.

Genom att gå med i Fritidsbankernas nätverk kommer vi in i en gemenskap med andra både i länet och i övriga landet. Fritidsbanken startade 2013 i Deje och finns idag på 36 platser i landet. Vi är glada att få komma in i den gemenskapen, nu kan vi utveckla verksamheten ytterligare och dra nytta av varandras erfarenheter.

Om du har sport- och fritidsutrustning liggande som kan komma någon annan till glädje är du välkommen att lämna den under Idrottens Dag 10 september 10.00–16.00 på Kalix SportCity.