Kalix SportCitys A-hall stänger den 22 januari för att byggas om till vaccinationscentral. Mer information kommer under vecka 3.

Stängningen kommer att påverka både föreningslivets verksamhet och Manhemsskolans idrottslektioner. Fritids- och kulturförvaltningen tittar just nu på andra lösningar för att hjälpa föreningarna och  Manhemsskolans. Massvaccineringen beräknas pågå till slutet av juni.

Region Norrbotten kommer att informera mer om vaccineringen.